Gestió del manteniment d'instal·lacions. Curs presencial/Online en Directe

  • Àrea: Operacions
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 03/11/2022
  • Localització: Delegació del Vallès

Descripció

En aquests últims anys de desenvolupament d'obres en l'àmbit residencial, terciari i industrial, s'ha assolit un conjunt d'elements d'obra, d'equipaments, d'infraestructures i d'instal·lacions molt ampli. Ara mateix, quan el nivell de licitació d'obra nova ha baixat extraordinàriament, tant des del punt de vista privat com públic, cal fer alguna cosa en aquest sentit. Una de les opcions més clares és cuidar i optimitzar el que ja tenim construït. Això s'assoleix a través d'una bona gestió de manteniment.

Per a molts, i encara més en el nostre entorn, mantenir és només reparar. I això no és cert. El manteniment correctiu és només una petita part de tot un món dedicat a la conservació i programació de les actuacions necessàries sobre els elements dels edificis residencials, comercials i industrials.

L'objectiu és clar: controlar el cicle de vida útil dels edificis i de les seves instal·lacions perquè s'allargui el màxim possible i amb el mínim cost possible. Això és gestió de manteniment.

A través d'aquest curs i mitjançant la teoria, la pràctica i el diàleg, es transfereix el nostre coneixement als assistents, per tal de donar compliment als objectius marcats.

Va dirigit a tècnics que tenen una necessitat especialitzada en la gestió del manteniment en infraestructures, en edificis, en instal·lacions tècniques, bé perquè ja hi treballen i volen ampliar el coneixement, o bé perquè ho veuen com a una oportunitat d'alternativa professional en els moments actuals i per aquest motiu volen conèixer aquest sector.
També s'adreça a totes aquelles persones que formen part de l'estructura d'una empresa (gerents, administració,comercials, etc.) i volen conèixer o ampliar el coneixement de l'àmbit de la gestió de la conservació i manteniment.


Programa

1. Definició de conceptes
1.1. Anàlisi dels termes que conformen el manteniment

2. La normativa a l'entorn del manteniment
2.1. Normativa general
2.2. Normativa específica
2.3. Normativa tècnica

3. La gestió del manteniment
3.1. Història
3.2. Terminologia
3.3. Ratis de control
3.4. Tècniques de manteniment
3.5. Productivitat enfocada al manteniment
3.6. Equip humà
3.7. La qualitat i el fet mediambiental
3.8. El GMAO.

4. El cicle de vida
4.1.Teoria general
4.2. Teoria en el marc de la construcció i de les instal·lacions

5. Terminologia en els moments actuals
5.1. Concepte actual d·edificació
5.2. Sostenibilitat
5.3. Innovació
5.4. Compromís mediambiental
5.5. Eficiència energètica
5.6. Tipologia d'edificis

6. Anàlisi, patologies i manteniment legal
6.1. Construcció
6.2.Instal·lacions

7. Més enllà del manteniment
7.1. Gestió tècnica
7.2. Facility management

Professorat


Ricard Nogués  Enginyer Tècnic Industrial. MBA. Postgrau en Direcció de la Producció. Postgrau en Gestió de Compres. Soci director d'ORGANIZE Enginyers Consultors.