Descripció

En entorns competitius com l'actual, un dels grans reptes dels líders a l'empresa és el desenvolupament professional dels seus col·laboradors, de manera que cada vegada puguin aportar més valor, que puguin treballar amb més autonomia, i que tot això s'acabi traduint en resultats més rellevants per a l'organització.
En aquest camí de desenvolupament i creixement professional, les converses que el/la líder manté amb els seus col·laboradors esdevenen una eina potentíssima per motivar i per desenvolupar al màxim el potencial de cada persona.

I aquí en particular hi ha 2 converses que tenen una especial rellevància:
- Conversa de millora (o d'avaluació de l'acompliment), entesa com aquella conversa relacionada amb el desenvolupament professional, i on s'analitzen aquelles coses que s'han fet bé, es parla d'aspectes a millorar i s'acaba concretant un pla d'acció per als propers "X" mesos.

- Conversa de control i empowerment, entesa com aquelles converses més del dia a dia entre un manager i un col·laborador, on es valora la feina que està fent el col·laborador en algun aspecte concret, i es busca millorar la seva actuació i/o que vulgui assolir objectius més ambiciosos.

Els objectius del curs son:

Descobrir els fonaments de la motivació de persones a l'entorn competitiu del s.XXI, i la seva aplicació a les converses que ha de mantenir el/la líder amb els seus col·laboradors.
Aprendre tècniques per dur a terme de forma efectiva i motivadora la conversa de millora (o d'avaluació de l'acompliment).
Aprendre tècniques per a dur a terme de forma efectiva i motivadora la conversa de control i empowerment.
Aprendre a alinear aquestes converses de desenvolupament professional continu amb l'estratègia de l'organització.

Aquesta formació va dirigida a managers i responsables d'equip amb responsabilitat jeràrquica sobre els seus col·laboradors, que han aconseguit crear un bon clima laboral, i que busquen eines que els ajudin a dur a terme les converses d'avaluació i de desenvolupament de forma motivadora i que derivi en accions concretes de creixement professional.

Programa

1. Elements estratègics:
1.1 Motivació de persones: La sorprenent veritat sobre què ens motiva
1.2 El MINDSET del/la líder per dur a terme aquestes converses
1.3 Quan les persones ens posem a la defensiva?... i les seves implicacions a les converses de millora i desenvolupament
1.4 Què haig d'observar i analitzar de la situació actual de cada col·laborador
1.5 Construir una imatge clara de l'estat futur desitjat
1.6 Alinear el desenvolupament professional amb l'estratègia de l'organització.

2. Estructura de la conversa de millora

3. Estructura de la conversa de control i empowerment

4. Eines per fer petits seguiments i ajustos en el dia a dia

Professorat


Francesc Selva  Soci fundador de francescselva.com. Enginyer Industrial. Màster en Desenvolupament Organitzacional. Professor de Direcció de Persones al Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. Professor a la UPC School of Professional & Executive Development i professor d'Habilitats Directives al Màster en Direcció i Gestió de RRHH del Centre d'Estudis Financers.
Autor dels llibres "Converses difícils a l'empresa", "Lideratge d'Equips: Les 5 propulsores dels grans equips" i "Soluciona situacions difícils amb l'escolta activa"