Infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics. Curs presencial/Online Directe

  • Àrea: Enginyeria
  • Modalitat: Híbrid
  • Data inici: 24/01/2023
  • Localització: Barcelona

Descripció

El primer objectiu del curs és estudiar i descriure els tipus de vehicles elèctrics, així com la normativa que especifica les característiques i condicions de funcionament dels punts de càrrega i de la connexió entre la infraestructura i el vehicle.

El segon objectiu d'aquesta formació és explicar la recent aprovada ITC-BT-52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos" del REBT, on s'especifiquen els requisits i condicions tècniques d'aquest tipus d'instal·lacions.

Programa

1. Vehicles elèctrics
1.1 Motivacions per a la seva introducció
1.2 Tipus de vehicles elèctrics
1.3 Modes de recàrrega (UNE-EN 61851)
1.4 Connexió a la xarxa elèctrica
1.5 Connectors (UNE-EN 62196)
1.6 Impacte del vehicle a la xarxa elèctrica

2. Punts de càrrega
2.1 Tipus de punts de càrrega disponibles
2.2 Funcionalitats
2.3 Sistemes de gestió
2.4 Exemples

3. Infraestructura de recàrrega
3.1 ITC-BT-52
3.2 Requisits generals de la instal·lació
3.3 Exemples d'instal·lacions: Públics. Privats

Professorat


Roberto Villafáfila  Dr. Enginyer Industrial. Cap d'àrea d'Enertrònica del CITCEA-UPC. Professor del departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPC.

Sergi Jiménez  AREA SALES MANAGER NORDICS & BALTICS. Circontrol

Francisco Vallecillos  Francisco Vallecillos. Enginyer Industrial. EVectra.