Descripció

L'objectiu del curs és explicar com aplicar correctament les normes 60601 des del punt de vista de l'aïllament i la compatibilitat electromagnètica en equips d'electromedicina. La seguretat elèctrica i les interferències electromagnètiques són importants per l'avaluació de la seguretat dels dispositius mèdics per part de les autoritats reguladores. Els entorns on els dispositius mèdics s'utilitzen actualment, juntament amb dispositius no mèdics que utilitzen tecnologies de comunicacions via radio han creat més riscos potencials per als pacients que s'han de controlar

El curs va dirigit a: directors tècnics, enginyers de disseny electrònic, enginyers de qualitat d'empreses fabricants d'equips d'electromedicina

Programa

1. Gestió directives equips d'electromedicina
2. Família de normes 60601
3. Normes 60601 i la compatibilitat electromagnètica
4. Introducció a la compatibilitat electromagnètica
5. Consells generals de compatibilitat electromagnètica
6. Emissions
7. Immunitat
8. Components reals
9. Filtres i proteccions
10. Blindatges
11. Cables
12. Fonts d'alimentació mèdiques
13. Conclusions

Professorat


Francesc Daura . Enginyer Industrial. CEMDAL