Descripció

L'objectiu del curs és explicar com aplicar correctament les normes 60601 des del punt de vista de l'aïllament i la compatibilitat electromagnètica en equips d'electromedicina. La seguretat elèctrica i les interferències electromagnètiques són importants per l'avaluació de la seguretat dels dispositius mèdics per part de les autoritats reguladores. Els entorns on els dispositius mèdics s'utilitzen actualment, juntament amb dispositius no mèdics que utilitzen tecnologies de comunicacions via radio han creat més riscos potencials per als pacients que s'han de controlar

El curs va dirigit a: directors tècnics, enginyers de disseny electrònic, enginyers de qualitat d'empreses fabricants d'equips d'electromedicina

Programa

1. Gestió Reglaments equips d'electromedicina
2. Família de normes IEC/EN 60601
3 Norna bàsica general IEC/EN 60601-1
4. Norma ICE/EN 60601-1-2 de la compatibilitat electromagnètica
5. Introducció a la compatibilitat electromagnètica
6. Consells generals de compatibilitat electromagnètica
7. Emissions
8. Immunitat
9. Components reals
10. Filtres i proteccions
11. Blindatges
12. Cables
13. Fonts d'alimentació mèdiques
14. Conclusions

Professorat


Francesc Daura . Enginyer Industrial. CEMDAL