Descripció

El consum energètic continua creixent i la dependència de les energies fòssils és insostenible per l'impacte que les seves emissions de CO2 genera en el Medi Ambient. L'hidrogen s'està postulant com una alternativa, neta, de substitució dels combustibles convencionals.

L'objectiu del curs es conèixer què és l'hidrogen realment, com es pot produir i distribuir, analitzar el seu potencial real i descobrir que cal per desenvolupar-lo i utilitzar-lo, així com conèixer la seva aportació a l'economia circular.

Mitjançant aquest curs podrem:
1. Adquirir coneixements bàsics sobre l'hidrogen.
2. Conèixer les tecnologies associades a la seva producció, transport i emmagatzematge.
3. Introduir-nos en la economia de l'hidrogen.
4. Conèixer les possibles aplicacions de l`hidrogen.
5. Conèixer els elements i la tecnologia necessaris per la seva producció i ús.
6. Avaluar els impactes que tindrà la introducció de l'hidrogen com vector energètic.
7. Conèixer com l'hidrogen podrà ajudar a dinamitzar l'economia i fomentar l'economia circular.

El curs va dirigit a tots els professionals que hagin de gestionar problemes vinculats amb energia, a tothom que vulgui aprofundir en les qüestions energètiques, a aquells que vegin una oportunitat en les noves tecnologies energètiques i qualsevol preocupat per potenciar les solucions energètiques exemptes d'emissions de CO2, l'economia circular i fer un món millor. Per accedir al curs no és imprescindible tenir coneixements previs en temes energètics encara que, si es posseeixen, l'aprofitament podrà ser mes gran.

Programa

0. Presentació
1. Context energètic del segle XXI. Electricitat i hidrogen com vectors de futur

2. L'hidrogen en el marc de l'economia circular

3. La producció i ús de l'hidrogen en el context d'energies sostenibles

4. L'hidrogen i el sistema elèctric

5. La producció d'hidrogen. Evolució de preus. Desenvolupament tecnològic previst

6. Biomassa, biogasos i hidrogen

7. Emmagatzematge i ús de l'hidrogen. Tecnologies i sisstemes d'emmagatzematge d'hidrogen. Piles de combustibles i rendiments. Aplicacions estacionàries per a l'us de l'hidrogen

8. La mobilitat de el futur. El cas de Hyzon-Geeiseknobak: evolució tecnològica per al transport de residus i pessant

9. L'hidrogen i els combustibles sintètics

10. Electrolitzadors. Tipus i aplicacions

11. Tecnologia PEM per a una economia basada en l'hidrogen verd

12. El futur de l'hidrogen. L'hidrogen com element clau per a la valorització material dels residus. Casos pràctics. PERTES 2022. conclusions

Professorat


Joan Puertas. Enginyer industrial. Comissió d'Energia dels EIC.
Xavier Elias. Dr. Enginyer industrial. Director del Postgrau en Economia Circular. Econotermia.
Xavier Flotats. Dr. Enginyer Industrial. Professor Emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Lourdes Vega. Dra. en Física i Enginyeria Química. Catedràtica d'Enginyeria Química i Directora del centre de recerca i desenvolupament en CO2 i hidrògen (RICH Center), Khalifa University. Emirats Arabs Units.
Claudia Esarte. Enginyera Química. Àrea de Tecnologia. REPSOL
Álvaro Reyes. Enginyer Químic. Technical Manager. Hydrogen Department de Arcamo Group.
Lluís Pinós. Enginyer industrial. Comissió d'Energia dels EIC.
Oriol Vilaseca. Enginyer Químic. Dr. en Ciència i Tecnologia de materials. Director General de Vilaseca Consultors SLP.
Javier Montalvo. Enginyer Tècnic. Director de l'Oficina Tècnica de Sisemed. Grup Costaisa.
Ricard García-Valls. Enginyer Químic. EURECAT.