Gestió d'equips de projectes. Curs Presencial/Online Directe

Descripció

L'aplicació de la gestió de projectes s'està convertint en un element estratègic a les empreses actuals.

És per això que tot l'equip que forma el projecte ha d'anar alineat perquè siguin un èxit. La gestió del factor humà (persones) serà crucial i fonamental perquè els projectes funcionin de manera eficient i s'aporti al màxim.

La gestió d'equips de projectes serà molt important ja que saber fer-ho de forma correcta disposant d'una bona organització redundarà en un resultat eficient de l'equip.

Un altre punt rellevant és l'aplicació de forma eficient de les Bones Pràctiques del Project Manager i de Scrum on cal establir en tot moment com es gestiona l'equip i tots els intervinents del projecte (Stakeholders).

L'objectiu del curs és que l'alumne disposi dels coneixements i la pràctica necessaris per liderar l'equip de projecte.

En el curs s'aprofundirà en els aspectes relacionats amb la gestió d'equips de projectes: gestió de la intel·ligència emocional, delegació i treball en equip.

L'objectiu final serà provocar la reflexió i estimular plantejaments i actituds que es beneficiïn de les nocions apreses, per tal que puguin ser aplicades al dia a dia de l'empresa.

Programa

1. Introducció
1.1. Processos i projectes
1.1.1. Què són? Per què serveixen? Què els diferencia?
1.1.2. Com impacten els equips en els projectes
1.1.3. Gestió de persones
1.1.3.1. Com es gestionen els equips als projectes

2. Gestió d'equips als projectes
2.1.1. Organització
2.1.1.1. Qui hi participa
2.1.1.2. Rols i funcions
2.1.1.3. Gestió de persones
2.1.2. Eines relacionades amb projectes i persones
2.1.2.1. RACI
2.1.2.2. Pla de comunicació
2.1.2.3. Matriu de Polivalència

3. Bones pràctiques per gestionar els equips als projectes:
3.1. Quines són les millors pràctiques a aplicar
3.1.1. Expectatives
3.1.2. Gestió del Conflicte
3.1.3. Motivació
3.2. Gestió de les persones que formen el projecte (StakeHolders)
3.3. Gestió de les seves competències i dedicacions

Professorat


Salvi Hernández  Consultor. Sigma consulting