Descripció

L'objectiu del curs és familiaritzar els participants amb la plataforma BIM 360 i proporcionar coneixements pràctics sobre les seves principals funcions.

Durant el curs, els participants aprendran a utilitzar BIM 360 per revisar models, gestionar documentació a BIM 360 Docs, manejar incidències i col·laborar en projectes utilitzant BIM Collaborate Pro.

En finalitzar el curs, els participants estaran capacitats per utilitzar de manera efectiva les eines clau de BIM 360 i optimitzar la gestió de projectes en un entorn BIM.

Programa

1. Introducció a BIM 360

2. Revisió dels models en BIM 360

3. Gestió de la documentació en BIM 360 Docs

4. Gestió d'incidències en BIM 360

5. Gestió de projectes amb BIM Collaborate Pro

Professorat


Joan Garcia Consultor i formador. BIM Manager. Pixel 51