Descripció

Els objectius del curs són:

- Conèixer les implicacions civils i penals que pot comportar ser declarat responsable d'un accident laboral si no s'aporten els testimonis adequats i la documentació adequada.
- Disposar d'estratègies de control de documentació necessària per reduir o evitar tenir responsabilitat civil i/o penal en cas d'accident per part dels implicats.
- Conèixer la documentació preventiva i procediments que ha de disposar una empresa per estar més coberts en cas que es produeixi un accident.
- Realitzar anàlisis d'accidents ocorreguts per a que el possible personal imputat pugui tenir suficients eines per defensar-se correctament.

Aquest curs va dirigit a responsables directes, titulars d'empreses i diferents empreses participants implicades penal i civilment en un accident laboral.

Programa

1. Introducció.
1.1 Què és un accident?.
1.2 Diferència entre accident i incident.
1.3 Qui ha de realitzar la investigació d'un accident.
1.4 Quins accidents s'han d'investigar

2. Documentació.
2.1 Documentació important a recopilar des del minut zero en què es produeix un accident.
2.2 Autoritat que pot sol·licitar documentació.
2.3 Gestió documental: quina documentació sol·licitar a cada part.
2.4 Control documental: revisió de la documentació.
2.5 Documentació preventiva a disposar per estar més cobert en cas que es produeixi un accident

3. Casos pràctics.
3.1 Accident en obra: autònom subcontractat per subcontracte de 2on nivell.Documentació exigible.
3.2 Accident en servei: treballador contractista de neteja que pateix intoxicació. Documentació exigible.
3.3 Accident de personal de manteniment en edifici d'oficines mentre fa ús de góndola. Documentació exigible. 3.4 Accident de caiguda en alçada d'un treballador de manteniment d'una màquina que no disposa de proteccions col·lectives

Professorat


Susana Martínez Rivera  Enginyera de Mines. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Aura, Enginyers Consultors.