Descripció

L'objectiu del curs és exposar i proporcionar el contingut principal de la part tècnica en oposicions d'àmbit local, d'una manera sintetitzada i amb informació complementària per ajudar als opositors en l'estratègia i preparació per encarar una oposició.

En aquesta formació es comentaran els aspectes claus dels temes, es clarificaran dubtes als alumnes i s'orientarà sobre la resolució de possibles casos pràctics.

Aquest curs consta d'una primera part comuna a la preparació d'oposicions tant de l'Administració local com de la Generalitat i una segona part (opcional) que recull aquells temes específics de les oposicions de la Generalitat que no es contemplen a la primera part.

Programa

PART I. (92 h). Part comuna a la preparació d'opsosicions tant de l'Administració local com de la Generalitat:

Mòdul 0. Introducció i conceptes claus per preparar una bona oposició

Mòdul 1. Planejament urbanístic

Mòdul 2. Projectes, obres, contractes d'obres, seguretat i salut, amiant

Mòdul 3. Seguretat contra Incendis i plans d'autoprotecció

Mòdul 4. Activitats. Règim administratiu activitats

Mòdul 5. Mobilitat i accessibilitat

Mòdul 6. Medi Ambient. Sanejament, residus, contaminació atmosfèrica

Mòdul 7. Instal·lacions, reglaments i manteniment

Mòdul 8. Energia. Eficiència energètica, energies renovables

PART II (Opcional. 35 h). Correspon als temes específics de les oposicions a la Generalitat no contemplades a la part I:

Mòdul 1. Política industrial

Mòdul 2. Energia

Modul 3. Gestió empresarial

Mòdul 4. Gestió pública

Mòdul 5. Factors estructurals

Veure Programa detallat

Professorat

Coordinadors:


Llum Llosa  Enginyera en organització industrial i enginyera tècnica mecànica. Cap de l'Oficina de Seguretat en obres i autoprotecció de la Diputació de Barcelona.
23 anys d'experiència a l'administració pública.
Cofundadora del moviment Mieses Global, per l'impuls de les empreses saludables. Interventora de l'Associació d'Enginyers Industrials i presidenta de la Comissió dels Enginyers a les AAPP, d'Enginyers Industrials de Catalunya. Membre de la comissió tècnica del pla de DESAMIANTAT de la Generalitat de Catalunya.


Ernest Cuadrado  Enginyer industrial multidisplicinar, cap de control d'activitat i protecció civil de l'Ajuntament de Sant Just Desvern. Especialista en prevenció d'incendis i protecció civil, amb certificació de nivell avançat en ambdós àmbits per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i diploma CFPA Europe Fire Safety: Technical Cycle. Formador per FMC i EAPC en diversos cursos relacionats amb el desenvolupament d'activitats d'acord amb la diferent normativa en matèria ambiental i de prevenció d'incendis, i la seva tramitació administrativa associada.


Lluis Gasull  Doctor Enginyer Industrial. Consultor i docent en el camp de la Direcció i Gestió a les administracions públiques i en el camp de la Seguretat i la Qualitat industrial, Seguretat viària, Energia i Gestió mediambiental. Trajectòria a la Generalitat de Catalunya en l'àmbit d'Indústria, Energia i Seguretat viària (Subdirector general de Seguretat Industrial, Subdirector general de Política industrial, Coordinador de projectes transversals en la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat industrial,...). Membre de Tribunals d'oposicions a la Generalitat de Catalunya, Ajuntaments, Consells comarcals i Diputacions en representació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Consultor del Banc Mundial (BM) i el Banc Iberoamericà de Desenvolupament (BID).


Professorat especialitzat en la matèria, especialment funcionaris de l'Administració Pública.