Descripció

Els objectius del curs són:

1. Donar informació detallada sobre els objectius i el funcionament del sistema de certificats d'estalvi energètic.

2. Acostar les experiències d'altres mercats de certificats blancs.

3. Prevenir els assistents dels riscos associats a una mala gestió del procés de compra venda i destacar les oportunitats que el nou sistema aportarà al sector de l'eficiència energètica.

El curs va dirigit a representants d'empreses del sector energètic que estiguin valorant quin serà seu paper dins del nou mercat de compra-venda de CAEs.

Programa

1. Context: per què un mercat CAE ?

2. El Sistema de certificats d'Estalvi Energètic
a. Marc legal dels CAE
b. El mercat CAE
c. Els actors del sistema:
Subjectes Obligats. Subjectes Delegats. El verificador. Els propietaris dels estalvis. Intermediaris. L'emissió de CAEs: el paper de l'administració pública. La plataforma CAE. Funcionalitats.
d. Contractes
e. Mesures d'estalvi energètic susceptibles de convertir-se en CAE
Mesures estàndard i mesures singulars
Catàleg de fitxes. Estructura de les fitxes i exemples pràctics
Mesures singulars
La verificació
f. Subhastes de CAEs
g. CAEs i subvencions

3. Les experiències internacionals
a. Països amb un sistema similar
b. El cas francès

4. Riscos i Oportunitats
a. Els riscos associats al mercat dels CAE
b. Les oportunitats que es generaran a partir del nou mercat

Professorat


Isabel Tejero  Enginyera Industrial. Directora d'Energia a Bureau Veritas Solutions i especialista en eficiència energètica i en el mercat de Certificats d'Estalvi Energètic. Membre de la Junta de Govern del COEIC.