Descripció

Un dels elements de la gestió empresarial de les empreses del segle XXI que permet una diferenciació, i es crític en la internacionalització i en la innovació, es la gestió de les patents.

En aquest curs es pretén donar una introducció a la gestió de les patents en l'empresa, exposant una visió global de la seva incidència en diversos àmbits, explicar què són, com són i per a què serveixen les patents. Quina és la manera d'utilitzar les patents per a una estratègia bàsica de les organitzacions i com es poden monetitzar les patents i ser utilitzades per a establir relacions (constructives, col·laboratives, competitives) amb els "competidors", per obrir i protegir nous mercats i per "reforçar" la innovació.

Amb un enfocament pràctic, el curs està especialment adreçat a professionals amb una perspectiva global de l'empresa com gerents i directius, responsables dels departaments de I+D, Oficina Tècnica, Comercial, Financer o Màrqueting i a persones interessades en la protecció dels actius intangibles mitjançant patents.

Programa

1. Patents I "Propietat Industrial": Història i tècnica
1.1 Perquè existeixen les patents?
1.2 Què és una patent?
1.3 Quina estructura té una patent?
1.4 Estadístiques de patents (nacionals, europees, internacionals).
1.5 La nostra innovació: és patentable?

2. Patents: Ús estratègic
2.1 Com utilitzar les patents per a guanyar posició competitiva.
2.2 Quan cal patentar?
2.3 On cal patentar?
2.4. Patents i Open Innovation
2.5 Valoració econòmica de les patents.

3. "Patent Wars"
3.1 Vigilància de Patents per innovar
3.2 Com utilitzar les patents per defensar-se de les agressions de la competència
3.3 Patent Trolls
3.4 Non-Practicing Entities (NPE)

4. Mercats de patents
4.1 Monetització de patents (preu #valor)
4.2 Creació de carteres i Patents Pools
4.3 Les patents essencials d'estàndard i l'impacte en l'ús de les tecnologies

5. Retribució, Fiscalitat i Compliance Penal
5.1 Retribucio de les patents
5.2 Fiscalitat de les patents: El "Patent Box"
5.3 Les infraccions de patents i el compliance penal

Professorat


Gian-Lluis Ribechini  Enginyer Industrial. Expert en Gestió de la Propietat Industrial