Descripció

Aquest curs dona a conèixer una nova forma de fer la transformació digital i l'automatització dels processos més feixucs. La màgia de les noves eines no-code permeten fer-ho sense tenir coneixements tècnics de programació ni de hardware, posant-ho en marxa en qüestió de setmanes, dies o hores.

Amb aquest tipus d'eines es torna el poder al "propietari del procés", a qui el departament d'informàtica li havia manllevat. Amb aquestes plataformes s'eliminen els fulls de càlcul, processadors de text i els infinits e-mails que fem servir per atendre tots aquells problemes que no soluciona el nostre ERP, PLM o MES. Alhora s'automatitzen tasques i es comparteix només la informació necessària.

Es mostraran exemples pràctics de com s'han solucionat problemàtiques a fàbriques productores de maquinària, instal·lacions elèctriques, farmacèutiques, ... relacionades amb control de producció, control de qualitat, elaboració d'informes, quadres de comandament, captació d'incidències i el seu procés de resolució. També veurem com es poden definir fluxos de treball per estandarditzar procediments.

El curs va dirigit a directors Industrials, directors d'enginyeria (R+D), directors d'innovació, directors de Qualitat i responsables de processos.

Programa

1. Indústria 4.0. Transformació digital a la indústria.
2. Eines no-code. Què son? Diferències amb low-code.
3. Plataformes no-code. Dades, documents, fluxos de treball, automatismes...
4. Workflow com a procés de treball.
5. Casos d'èxit a diferents indústries. Exemples pràctics.
6. Desenvolupament d'un cas d'ús amb una plataforma no-code.

Professorat


Jaume Martínez Aguiló  Gladtolink