Enginyers/es de compres. Curs Presencial/ Online en Directe

  • Àrea: Operacions
  • Modalitat: Híbrid
  • Data inici: 16/11/2023
  • Localització: Barcelona

Descripció

Per a que les empreses puguin millorar la seva competitivitat, a més de fer créixer les vendes serà necessari saber estructurar i optimitzar els costos.
És evident, per tant, que aquest serà un objectiu empresarial: millorar els costos a través de la professionalització de les compres.
Per a això serà necessari tenir a l'empresa un expert en aquesta matèria, és a dir: un Enginyer/a de Compres.

Aquest curs permetrà capacitar-se per tenir la base necessària per saber entendre els costos empresarials i el món de la gestió, per aconseguir comprar professionalment des de la vessant tècnica. Negociar, seleccionar proveïdors, adquirir coneixements legals bàsics, subcontractar, conèixer les tècniques de compres essencials, analitzar el cost integral d'aprovisionament, planificar, gestionar els estocs, adquirir el compromís ètic, etc. són conceptes que permetran desenvolupar com a enginyers aquesta especialitat d'un àrea tan fonamental i estratègica de l'empresa.

El curs va dirigit a enginyers o tècnics que volen capacitar-se professionalment, davant de la necessitat d'especialitzar-se en la gestió de les compres i aprovisionaments tècnics i industrials, bé perquè ja hi treballen i volen ampliar el coneixement en aquesta matèria.

També s'adreça a totes aquelles persones que formen part de l'estructura d'una empresa (gerents, administració, comercials, etc.) i volen formar-se o ampliar el coneixement en l'àmbit de la gestió de les compres.

Programa

1. La compra professional com a estratègia. Definició de conceptes.
1.1. L'empresa.
1.2. Breu història de la gestió de compra professional.
1.3. Anàlisi dels termes fonamentals de compres

2. L'enginyer de compres.
2.1. Perfil professional.
2.2. Funcions pròpies del lloc de treball

3. La normativa a l'entorn de la compra i l'aprovisionament.
3.1. Normativa mercantil.
3.2. Normativa laboral.
3.3. Normativa fiscal

4. L'estructura econòmica d'una empresa.
4.1. El balanç de situació.
4.2. El compte de resultats.
4.3. Els costos.
4.4. El preu de venda.
4.5. El preu de compra

5. La gestió de les compres.
5.1. La contractació pública o privada.
5.2. La planificació.
5.3. El mercat de les compres i l'aprovisionament.
5.4. L'anàlisi tècnica dels productes i els materials.
5.5. L'anàlisi tècnica dels serveis.
5.6. La subcontractació.
5.7. La selecció de proveïdors i subcontractistes.
5.8. La petició d'ofertes.
5.9. L'avaluació de les ofertes.
5.10. L'elecció de la millor oferta i la comanda.
5.11. El seguiment.
5.12. La recepció i l'emmagatzematge.
5.13. Tancament de la comanda.
5.14. La facturació de compres.

6. La gestió dels materials.
6.1. El magatzem.
6.2. L'anàlisi dels estocs.
6.3. La logística.
6.4. El just in time.

7. Habilitats personals.
7.1. La gestió del temps.
7.2. La relació interpersonal.
7.3. La negociació del comprador.

8. Noves estratègies.
8.1. Global sourcing.
8.2. Benchmarking.
8.3. Les noves tecnologies.

Professorat


Ricard Nogués  Enginyer Tècnic Industrial. MBA. Postgrau en Direcció de la Producció. Postgrau en Gestió de Compres. Soci director d'ORGANIZE Enginyers Consultors