Justificació estructural en el sector fotovoltaic. Curs Presencial/Online en Directe

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Híbrid
  • Data inici: 02/10/2023
  • Localització: Barcelona

Descripció

El sector solar fotovoltaic està en ple creixement i principalment l'autoconsum en cobertes d'edificis de tota mena, residencial, terciari i industrial. Sovint no hi ha prou consciència de que la instal·lació de panells solars fotovoltaics a les cobertes d'edificis modifiquen, inclús en els casos coplanats, les hipòtesis inicials de càrregues amb què es va dur a terme el càlcul de l'estructura en qüestió. És per això que és totalment preceptiu realitzar la corresponent comprovació de que aquesta modificació d'hipòtesi no afecta a la seguretat del conjunt estructural.

Aquest curs pretén fer un repàs de les diferents tipologies d'estructura per a cobertes d'edificis, aprendre a identificar l'estructura existent i fer-ne la corresponent comprovació estructural que permeti als enginyers elaborar un informe d'idoneïtat tècnica estructural.

El curs va dirigit a enginyers de projectes del sector fotovoltaic, sense una necessitat específica de coneixements previs en matèria de càlcul estructural, que vulguin capacitar-se en la justificació estructura de les solucions dissenyades.

Programa

1. Introducció de la casuística al sector solar

2. Tipologia de solucions d'estructures en el sector fotovoltaic

3. Determinació de les sobrecàrregues climàtiques de vent i neu. Normativa nacional, europea i internacional. Consulta a les estacions automàtiques

4. Anàlisi global de l'estructura. Dimensionament dels elements. Promptuaris i programes

5. Exemples de càlcul:

5.1. Estructures aïllades dels seguidors i de plaques no orientables
5.2 Problemàtica de les cobertes lleugeres.a les estructures metàl·liques. Gelosies
5.3 Cobertes amb estructura de peces prefabricades de formigó

Professorat


Ferran Garrigosa  Enginyer Industrial. Executive Director a Prenergy.


Frederic Marimon  Enginyer Industrial. Professor del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria. UPC