Descripció

Els plàstics són materials omnipresent a la societat actual. Són molt lleugers, fàcilment conformables en infinitat de geometries, duradors i presenten bones prestacions mecàniques, química i aïllants. Aquesta durabilitat, encara que és positiva des del punt de vista del consumidor, es tradueix en el fet que els plàstics poden trigar centenars d'anys a descompondre's en condicions d'abocador. Els oceans també s'estan convertint ràpidament en un dipòsit de residus plàstics, i només un percentatge molt baix de plàstic mundial es recicla.

Al curs es presentaran algunes de les limitacions dels mètodes de reciclatge actuals que ajudaran a explicar aquest fet. Es presentaran les diferents tecnologies de reciclatge de plàstics, així com el seu potencial i les limitacions de cadascun. També es donaran a conèixer la legislació vigent concernent a l'ús i reciclatge de plàstics a nivell europeu i estatal. Es donaran diversos exemples de pràctiques actuals i projectes de recerca i recuperació i valorització de plàstics fora d'ús.

Els objectius del curs son:
Conèixer i classificar els diferents plàstics i residus plàstics segons procedència i tipologia.
Presentar les diferents tecnologies de reciclatge i la seva complementarietat i els productes obtinguts de cadascuna. Presentar i analitzar la legislació actual a nivell europeu i estatal, així com les diferents iniciatives per al reciclatge del plàstic.

Programa

1. Introducció als materials plàstics: Classificació, característiques, propietats i processos de transformació

2. Present i futur dels plàstics.

3. Residus plàstics i reciclatge Què cal tenir en compte a l'hora de reciclar?
Accions realitzades per al reciclatge en funció del material i la procedència.

4. Tecnologies de reciclatge de plàstics
Reciclat químic
Reciclat tèrmic
Reciclat mecànic

5. La legislació europea i espanyola en el reciclatge de plàstics

6. Projectes de R+D per a la valorització i el reciclatge de plàstics

Professorat


Mª Eugenia Rodríguez Sierra  Enginyeria Química. Postgrau en Motllos i Tecnologia d'injecció de plàstics i cautxú i Màster en Tècnic Superior en PRL. Directora de desenvoloupament de tecnologia en l'Àrea industrial d'Eurecat.