Descripció

L'ojectiu del curs és dotar de les habilitats
comunicatives necessàries per poder incrementar l'efectivitat en les comunicacions interpersonals.

Els objectius específics son:

- Reflexionar sobre el nostre estil comunicatiu
- Entendre com funciona el cervell en relació a la comunicació i les emocions.
- Practicar la comunicació assertiva i la comunicació davant situacions difícils.
- Identificar els factors de risc en tota comunicació interpersonal.
- Aprendre els pilars fonamentals de l'escolta i la pregunta efectiva.
-Aprofundir sobre la importància de la gestió emocional davant de comunicacions hostils o difícils

Programa

1. Neurocomunicació. Com funciona el cervell decisor
- Com funciona el cervell quan ens comuniquem
- Com utilitzar el llenguatge per convèncer i persuadir
- La importància de l'ús d'un llenguatge positiu

2. Les barreres en la comunicació i la importància de l'escolta i la pregunta
- Les principals barreres psicològiques i físiques
- Els diferents nivells d'escolta
- El poder de la pregunta

3. La comunicació no verbal i paraverbal
- Els gestos
- La mirada
- La posició corporal
- L'impacte de la veu

4. Habilitats Clau
- L'empatia
- L'assertivitat. Fórmula DESC
- La compassió

5. Gestió de comunicacions difícils. Comunicació no violenta
- Pràctica de la fórmula comunicativa DEEP basada en Marshall Rosenberg
- L'impacte del diàleg intern
- Distinció fets /opinions
- Anàlisi de necessitats

Professorat


Laia Cortés  Llicenciada en Pedagogia per la Universitat Ramon Llull (Blanquerna). Especialitat formació en les organitzacions.Certificat en Coaching Executiu per l¿Escola Europea de Coaching.
Certificat Pactitioner en PNL per l'Institut Gestalt. Consultora i formadora.