Descripció

Aquest curs, tracta del manteniment necessari que s'ha de fer en els equips i elements per transmetre energia oleohidràulica i energia pneumàtica.

En ambdós casos, s'estudien els diferents components, la seguretat en els diversos sistemes, la seva normativa i reglamentació corresponent, la guia del manteniment preventiu i el diagnòstic i detecció de problemes, així com les solucions proposades.

Els objectius del curs son:

Proporcionar als tècnics de manteniment els coneixements globals i necessaris sobre instal·lacions i tècniques industrials, en el àmbit hidràulic i pneumàtic, a fi d'evitar les avaries mitjançant controls i diagnòstics adequats.
Oferir els mitjans i els coneixements que es necessiten per resoldre avaries de forma ràpida i segura.

Va dirigit a Enginyers tècnics o superiors, graduats en enginyeries, tècnics i professionals de la indústria que vulguin especialitzar-se, actualitzar o ampliar els seus coneixements en l'àmbit del manteniment industrial, encara que no tinguin titulació universitaria.
A persones provinents de la Formació Professional i amb Cicles Formatius de Grau Superior.

Programa

1. Oleohidràulica
1.1 Elements, fluids utilitzats, contaminació, escalfament, filtració, disseny.
1.2 Avaries més freqüents i les seves solucions. Simultaneïtat de la teoria i la pràctica
1.3 Els casos pràctics més utilitzats per explicar els equips oleohidràulics son: Grua hidràulica, camió formigonera, camió recollida escombraries, taules elevadores i de tisora, premses hidràuliques
1.4 Visita a una instal·lació
1.5 Manteniment predictiu d'un sistema oleohidràulic. Cas real de contaminació del sistema. Presentació d'una analítica per poder ser interpretada.

2. Hidràulica
2.1 Parts essencials, gestionar una instal·lació neumàtica. Disseny. Rendiment energètic. Distinció entre els equips oleohidràulics i neumàtics
2.2 Avaries més freqüents. Solapament de la teoria amb els temes de manteniment
2.3 Els casos pràctics: Detall d'avaries comuns, Gestió energètica d'una planta, Gestió de pèrdues d'aire

Professorat

Miquel Torrent. Enginyer industrial. Responsable I+D de Construcciones Mecànicas Llamada, S.L.
Roberto Garrido. Dr. en Química. C.C. JENSEN Ibérica, S.L.
Hipòlit Moreno. Enginyer industrial. CEO d'Amac automotivi Solutions