Descripció

Els objectius del curs són:
Conèixer la metodologia i eines bàsiques per a la gestió de l'equipament hospitalari al llarg de tot el cicle de vida,
Donar una visió general de l'equipament d'un centre hospitalari, i introduir les eines per a desenvolupar la planificació, l'adquisició, la implantació i la renovació.
El curs es proposa en 4 sessions, on en la última sessió es presentaran dos plans en actiu actualment de renovació a Catalunya (PERT i PLA INVEAT) i acabarem amb debat.

Aquesta formació va dirigida a Enginyeres i enginyers biomèdics i a tots aquells professionals que és vulguin introduir en la gestió de l'equipament hospitalari amb la finalitat de dotar d'eines per a poder planificar, tant l'adquisició, el manteniment i la renovació de forma eficient i eficaç.

Programa

1. Claus de l'equipament hospitalari

1.1Terminologia
1.2 Codificació i classificació d'equips
1.3 Interaccions entre àmbits

2. Projecte d'equipament

2.1 Metodologia del dimensionat al punto d'ús

3. Àrees tipus d'equipament

3.1 Àrees d'atenció a crítics, Àrees materno-infantils
3.2 Àrees d'hospitalització
3.3 Àrees de diagnòstic i tractament
3.4 Àrees de suport al diagnòstic i tractament
3.5 Àrees de Serveis generals i administratives

4. Mètodes d'adquisició

4.1 Compra, rènting, Leasing, per ús, per operativitat, innovadora

5. Manteniment, obsolescència, criteris de renovació

5.1 Elements de gestió de la vida útil de l'equipament

6. Pla específic de renovació tecnològica (PERT), Pla Inveat

7. Debat i tancament

Professorat


Teresa Altadill  Responsable projectes de tecnologia mèdica. Servei Català de la Salut. Generalitat de Catalunya