Descripció

La compatibilitat electromagnètica és la capacitat que té un equip perquè funcioni satisfactòriament en el seu entorn electromagnètic sense introduir pertorbacions electromagnètiques intolerables per altres equips d'aquest entorn. En el disseny d'instal·lacions i maquinària, la Directiva 2014/30/UE del Parlament Europeu sobre harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat electromagnètica és d'obligat compliment.

L'objectiu del curs és explicar com dissenyar correctament instal·lacions i grans màquines des del punt de vista electromagnètic d'alta freqüència per aplicar la Directiva 2014/30/UE. Els alumnes aprendran els conceptes més importants de la compatibilitat electromagnètica (CEM) i coneixeran la metodologia de bon disseny de la CEM en les instal·lacions fixes i de grans màquines.

Aquesta formació va dirigida a directors tècnics, enginyers de disseny elèctric i electrònic, enginyers i responsables de qualitat, de manteniment i personal tècnic d'empreses instal·ladores i integradores de grans màquines.

Programa

1. Introducció a la compatibilitat electromagnètica
2. Directiva, normes, gestió, CE+CE#CE
3. Règims de neutre
4. Terres
5. Pertorbacions, commutacions
6. Blindatges i armaris
7. Proteccions i filtres
8. Cables, premsaestopes
9. Inversors i motors
10. Safates metàl·liques
11. Errades usuals de CEM
12. Arranjaments comuns de CEM
13. Conclusions

Professorat


Francesc Daura  Enginyer Industrial. CEMDAL