Descripció

15a edició del curs de formació bàsica per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local d'acord amb l'Article 24.1 del Decret 30/2015 del 3 de març de 2015, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Segons l'Article 24.1 del Decret 30/2015, per poder ser acreditat com a personal tècnic competent per elaborar plans d'autoprotecció de les activitats i centres d'interès per a la protecció civil local, a més de disposar d'un títol universitari, cal superar aquest curs.

Per superar el curs, cal elaborar un projecte final que ha de consistir en un pla d'autoprotecció d'una activitat o centre d'interès per a la protecció civil local, d'acord amb l'epígraf B de l'annex I.

Es tracta d'un curs semipresencial amb 35 hores de classe + 134 hores de treball a casa.

Programa

MÒDUL 0. PRESENTACIÓ DEL CURS

MÒDUL 1 (A) INTRODUCCIÓ BÀSICA A LA PROTECCIÓ CIVIL


1. Protecció civil a Catalunya
2. La prevenció i planificació de riscos greus a Catalunya
3. La gestió de les emergències
4. Tecnologies de suport a la protecció civil
5. Realització de treballs dels temes 2 i 3. Obligatori superar un nivell mínim de qualitat

MÒDUL 2 (B) NORMATIVA BÀSICA I RELATIVA A LES DIFERENTS ACTIVITATS DEL DECRET D'AUTOPROTECCIÓ

6. Normes bàsiques
7. Normes tècniques
8. Realització de treballs a realitzar a casa del tema 7 Obligatori superar un nivell de qualitat mínim. Exercicis d'autoavaluació

MÒDUL 3 (C). ELS PAU: PAUTES BÀSIQUES PER A LA SEVA ELABORACIÓ I IMPLANTACIÓ

9. Introducció bàsica a la redacció d'un PAU
10. Anàlisi del risc d'un PAU. Realització a casa de treballs del tema 10. Obligatori superar un nivell de qualitat mínim
11. Descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció d'un PAU. Realització a casa de treballs del tema 11. Obligatori superar un nivell de qualitat mínim
12. Estructura organitzativa d'un PAU. Realització a casa de treballs del tema 12. Obligatori superar un nivell de qualitat mínim
13. Implantació, manteniment i actualització d'un PAU. Realització a casa de treballs del tema 13. Obligatori superar un nivell de qualitat mínim

MÒDUL 4 (D). CASOS PRÀCTICS . PROJECTE FINAL

Professorat


Director acadèmic: David Tisaire  Enginyer Industrial, acreditat per la Generalitat de Catalunya com a tècnic competent per elaborar Plans d'Autoprotecció
Jaume Guamis Enginyer Industrial, Inspector del Cos de Bombers especialista en seguretat a nivell d'activitats, en protecció civil en el desenvolupament dels plans d'emergència tan a nivelll institucional com a nivell social.
Joan Gracia Enginyer. Responsable de Plans d'Autoprotecció. Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments al Departament d'Interior. Generalitat de Catalunya.
Marc Sans Tècnic Superior Enginyer Industrial. Formador de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
Llum Llosa Enginyera Industrial en organització per la UPC. Tècnica acreditada pe l'elaboració
de PAUs per la Direcció General de Protecció Civil.
Carlota García Enginyera en Edificació i Enginyeria de Seguretat. Tècnica a T&Associats, organització de dispositius de seguretat en esdeveniments, formacions i simulacres.
Gemma Marcobal Enginyera en Organització Industrial. Coordinació i el·laboració de projectes. Enginyera a T&Associats. Coordinadora de Plans d'Emergència en el sector públic i privat.