Descripció

La protecció dels resultats de la innovació mitjançant els diversos instruments de propietat industrial és un factor fonamental per la diferenciació competitiva d'una empresa. En aquest curs és pretén donar un marc estratègic de la propietat industrial en l'empresa.
S'explicaran els diversos instruments (patents, models d'utilitat, dissenys, marques i secrets industrials), i que s'hauria de tenir en compte a l'hora de protegir les innovacions i els coneixements obtinguts en el seu desenvolupament. També s'exposaran els errors més comuns que incideixen en una deficient o inexistent protecció dels actius intangibles.

El curs està adreçat als professionals que vulguin tenir una visió global de la propietat industrial i com implementar-la en l'empresa o en un projecte d'emprenedoria.

Programa

1. Les eines de propietat industrial i la seva legislació.
2. Perspectiva del sistema de propietat industrial. Estadístiques.
3. Marc de gestió de la propietat industrial
4. Investigació i vigilància de la propietat industrial
5. Rendibilització de la propietat industrial.
6. Ajuts públics i fiscalitat de propietat industrial.
7. Riscos i errors.
8. Infraccions en propietat industrial. Compliance penal.
9. Casos de bona gestió i de no gestió de la propietat industrial.

Professorat


Gian-Lluis Ribechini  Enginyer Industrial. Expert en Gestió de la Propietat Industrial