Descripció

Existeix un consens majoritari entre la comunitat científica que hi ha un augment de la temperatura mitjana del planeta que es situa entorn a 1,1ºC. També hi ha consens en que l'origen i causa d'aquest escalfament és per causa de l'activitat antropogènica i les emissions de gasos d'efecte hivernacle que se'n deriven. Les conseqüències d'aquest escalfament son: sequera, onades de calor, esdeveniments climatològics cada cop més severs i més freqüents entre altres.

La comunitat internacional, liderada per la Unió Europea s'ha marcat limitar l'escalfament a 1,5 ºC marcant com a objectiu la neutralitat climàtica al 2050. Per arribar a la neutralitat, el primer pas és inventariar l'origen de les emissions, identificar-les per origen i per tipus de gas, per poder plantejar estratègies de descarbonització.

Aquest curs pretén donar una visió general de la situació i importància de les estratègies de descarbonització i com es vinculen amb altres estratègies de sostenibilitat. Identificar quins protocols i normes ens ajuden a quantificar la nostra petjada i quines eines tenim al nostra abast per fer-ho. Finalment es planteja com definir una estratègia de descarbonització.

Programa

1. Introducció

2. Organitzacions i el canvi climàtica

a. Fenomen del canvi climàtic
b. Gasos de efecte hivernacle
c. Efectes del canvi climàtic
d. Per què quantificar les emissions

3. Vinculacions estratègiques
a. ODS agenda 2030
b. Memòries de sostenibilitat
c. Imatge d'empresa
d. Integració amb gestió ambiental

4. Mesura de la petjada
a. Protocols i normes
b. Eines pel càlcul (Oficina del canvi climàtic, miteco,...)
c. Informes petjada de Carboni Empresa i Organització
d. Certificats

5. Anàlisis del Cicle de Vida Producte /LCA (life cycle assessment)
a. Objectius
b. Anàlisis d'inventari
c. Avaluació d'impactes
d. Interpretació

6. Estratègies de millora i reducció
a. Neutralitat i Net zero
b. Compensació d'emissions
c. Reducció d'emissions

7. Cas pràctic

Professorat


Silvia Nadal  Enginyera Industrial. Responsable de desenvolupament de negoci del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat a ARCADIS.


Joan Ortuño  Enginyer Industrial. Soci Director de Cerveris Consulting S.L.


Marc Oliva  Enginyer Industrial. Director a OCM Partners.