Descripció

El curs dona una visió del context de les principals tendències de la sostenibilitat i les seves implicacions en la gestió estratègica corporativa. Es revisarà l'estat dels últims avenços en legislació, com és la incorporació de la CSRD, la obligació d'informació, la taxonomia i el seu impacte per les companyies. Es convidarà als assistents a una reflexió estratègica sobre la posició de la seva companyia per la sostenibilitat i es plantejarà un esquema de treball basat en la sistemàtica sorgida del CSRD i GRI per estructurar la informació, objectius i indicadors.

Programa

1. Definició i reptes de la Sostenibilitat
2. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, GRI i CSRD
3. Taxonomia
4. Anàlisi de situació
5. Treball amb stakeholder i la matriu de materialitat
6. Definició de reptes i impactes ambientals, socials i de governança
7. Experiències: Aigües de Barcelona/Tersa
8. Exercici pràctic

Professorat


Mireia Hernan  Enginyera Mecànica, ADE, màster en Transformació Digital i PDD per IESE. Directora d'Estratègia 2030 i Retiment de Comptes a AGBAR.


Gemma Gargallo  Llicenciada en ciències químiques i màster en Gestió de Qualitat Total. Directora de desenvolupament corporatiu i sostenibilitat de Grup Tersa.


Marc Oliva  Enginyer Industrial, postgrau en energia en xarxa i MBA per ESADE. Consultor.