Soldadura i Assaigs No Destructius. Curs Online en Directe

Descripció

L'objectiu és transferir als participants les habilitats i coneixements teòrics i pràctics requerits en projectes, obtinguts de l'experiència i de les millors pràctiques d'Enginyeria.

Mitjançant aquest curs podrem :

1. Adquirir el vocabulari i fonaments.
2. Assimilar els fonaments d'unions soldades
3. Comprendre l'organització del Codi ASME IX
4. Familiaritzar-nos amb els processos de soldadura
5. Conèixer els diferents Assaigs No Destructius
6. Avaluar unions soldades mitjançant defectologia
7. Desenvolupar els aspectes fonamentals de:
Welding Procedure Specification (WPS)
Process Qualification Report (PQR)
Welder Procedure Qualification (WPQ)

Dirigit a:
tècnics, dissenyadors, professionals lliures i enginyers relacionats amb el càlcul, disseny, selecció, fabricació, seguretat, qualitat i manteniment de sistemes i equips en processos industrials.

No són necessaris coneixements previs per a la inscripció en aquest curs.

Programa

1. Fonament del disseny d'unions soldades
1.1 El cordó de soldadura, tipus de soldadures.
1.2 Vores, zona fosa.
1.3 Tractaments tèrmics, Soldabilitat

2. Organització del codi ASME IX
2.1 Introducció al codi ASME
2.2 Secció IX del Codi ASME
2.3 Part QW-soldadura

3. Processos de soldadura més habituals
TIG, SMAW, MIG / MAG, FCAW, SAW


4. Procediments de soldadura (WPS)

5. Procediments (PQR) i soldadors (WPQ)
5.1 Qualificació d'un PROCEDIMENT (Art. II)
5.2 Qualificació de SOLDADORS (Art. III)

6. Realització d'especificacions de soldadura
6.1 Acer al Carboni
6.2 Acer Inoxidable

7. Assaigs no destructius
7.1 Inspecció Visual
7.2 Inspecció per líquids penetrants (LP)
7.3 Inspecció per Partícules Magnètiques (MP)
7.4 Inspecció per Ultrasons (UT)
7.5 Inspecció Radiogràfica (RT)

8. Defectes de les soldadures
8.1 Fissures, Porositat
8.2 Inclusions sòlides
8.3 Manca de fusió
8.4 Falta de Penetració
8.5 Defectes de forma

Professorat


Carlos Vinagrero  Enginyer. Consultor