Descripció

Els objectius del curs són:
Donar la informació i eines necessàries per poder calcular els excedents d'una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum en règim de venda o amb compensació simplificada.

Donar les pautes per poder fer el càlcul econòmic d'amortització d'una planta amb excedent.
Conèixer els procediments per poder legalitzar una instal·lació fotovoltaica d'autoconsum amb excedents.

Aquest curs va dirigit a Responsables de la gestió energètica i/o medi ambiental de les empreses així com a tècnics projectistes i dissenyadors de plantes solars.

Programa

1. Introducció del RD 244/2019
a. Visió general
b. Tipologies d'instal·lacions

2. Tractament dels excedents segons el RD 244/2019
a. Instal·lacions amb injecció 0
b. Instal·lacions amb venda d'excedents
c. Instal·lacions amb compensació simplificada d'excedents

3. Casos pràctics de facturació amb excedents fotovoltaics
a. Casos pràctics de comercialitzadores
b. Simulació de casos pràctics amb venda d'excedent
c. Simulació de casos pràctics amb Compensació Simplificada

4. Tràmits necessaris per a la legalització d'una instal·lació solar amb excedents
a. Instal·lacions de menys de 15 kW
b. Instal·lacions d'entre 15 kW i 100kW
c. Instal·lacions de més de 100 kW

Professorat


Benjamin Vera  Consultor freelance Energies solars fotovoltaiques i eficiència energètica i PM en instal·lacions solars fotovoltaiques.