Descripció

La finalitat del curs és poder disposar dels coneixements tècnics teòrics i pràctics usats en el dia a dia dels projectes, extrets de l'experiència i de les millors pràctiques. Coneixements necessaris per al disseny, càlcul i selecció de sistemes de canonades. Cadascuna de les diferents seccions del curs s'abordarà amb exemples pràctics i interactius; d'aquesta forma, al final del curs, els participants seran capaços de dissenyar i calcular aquest tipus de sistemes.

Addicionalment, es farà referència al material "clau" i complementari als diferents mètodes de disseny necessari per a un correcte disseny, càlcul i selecció dels temes esmentats.

Finalment, es lliurarà documentació detallada dels mètodes de disseny, càlcul i selecció. Així, els participants disposaran d'una referència per a projectes futurs.

Dirigit a enginyers superiors i tècnics, professionals lliures, alumnes dels últims anys de carrera, relacionats -o que desitgin fer-ho- amb el càlcul, disseny, selecció, fabricació, seguretat, qualitat i manteniment de sistemes i equips en processos industrials. Les indústries relacionades són, entre unes altres: Mineria, Petroli, Gas, Petroquímica,Empreses de Serveis d'Aigües, Energia Nuclear i empreses d'enginyeria relacionades.

Programa

1. Introducció

2. Fonaments de Mecànica de Fluids: Pèrdua de pressió / càrrega. Tipus de Flux. Dimensionament de Canonades. Distribució de cabal entre diverses canonades. Consideracions pràctiques de disseny

3. Organització i parts dels codis aplicables. Condicions i criteris de disseny. Selecció d'accessoris: Brides d'acord a la seva aplicació. Colzes, Tes, Maniguets. Aïllaments de canonades

4. Consideracions sobre arranjaments de canonades

5. Disposició general i Layout de plantes

6. Pòrtics i Pipe racks

7. Connexió de canonades a diferents equips

8. Càlcul d'espessors: ASME B31.1 / B31.3 / B31.4 / B31.8

9. Càlcul de derivacions

10. Fonaments de Flexibilitat: Disseny mecànic. Dilatació de canonades. Selecció de suports. Juntes d'Expansió

11. Descripció de programes de càlcul

12. Bibliografia de referència

Professorat


Javier Tirenti  Enginyer Mecànic. Màster en Administració d'Empreses. Director d'Arveng Consulting