Descripció

A partir de l'1 de març serà d'aplicació el nou Decret del Codi d'accessibilitat de Catalunya per a Edificacions existents, d nova construcció, urbanística, transports, productes, serveis i edificis existents.
Aquest nou Codi d'accessibilitat, anul·la l'anterior D135/1995 i desenvolupa l'aplicació de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
Es tracta d'una normativa molt completa però llarga i complicada d'aplicar, que complementa al Codi Tècnic de l'Edificació en quan a obra nova.
L'accessibilitat és un paràmetre indispensable en l'edificació i les activitats, i que pot condicionar la distribució i la factibilitat dels projectes. Per tant, és molt important poder-la aplicar, dominar i poder-la transmetre als clients o usuaris.
No es tracta d'una simple imposició. Cal conèixer la problemàtica concreta de cada tipologia de discapacitat per a poder-la aplicar amb convicció i consciència.

Aquest curs explicarà la problemàtica de les diferents discapacitats. Per això comptarà amb la participació de la Fundación ONCE, i desenvoluparà el que cal aplicar per donar compliment a aquesta normativa.

Programa

1. Presentació
2. Coneixement de les necessitats de las persones amb diferents discapacitats
3. Descripció de l'estructura del Decret
4. Àmbits d'aplicació
5. Aplicació als diferents àmbits
6. Descripció dels requeriments dels diferents àmbits
7. Exemples

Professorat


Esther Ramiro  Arquitecta tècnica especialista en Auditories Energètiques i Accessibilitat a la Fundació ONCE.


Jordi Artiga  Enginyer T. Químic. Artiga Enginyeria.