Descripció

Els objectius del curs son aprendre a:

- Configurar arxius per a un Dashboard evitant la seva manipulació
- Vincular arxius amb múltiples fonts de dades externes
- Crear objectes avançats i personalitzats per a un Dashboard
- Representar l'evolució de diferents variables amb o sense taules dinàmiques
- Mantenir la informació del Dashboard totalment actualitzada

Programa

1. Personalització de l'àrea de treball:
1,1 Preparar Excel per crear el Dashboard
1.2 Optimitzar l'ús de la pantalla
1.3 Configurar fulls i publicar-los

2. Gestió d'orígens de dades externes
2.1 Connexió amb fonts externes
2.2 Característiques principals de l'objecte taula
Configuració de la connexió

3. Creació d'informes automàtics

4. Gràfics avançats i minigràfics

4.1 Propietats avançades de gràfics
4.2 Gràfics coroplètics
4.3 Propietats i configuració de minigràfics

5. Creació de gràfics personalitzats

6. Medició de variables

6.1 Anàlisi numèric
6.2 Representació gràfica
6.3 Solucions mixtes

7. Funcions avançades en Excel
7.1 Funcions de base de dades
7.2 Funcions d'origens de dades

8. Dashboards sense taules dinàmiques

9. Taules dinàmiques
9.1 Propietats avançades
9.2 Camps i elements calculats
9.3 Gràfics dinàmics

10. Control de múltiples objectes
10.1 Connexió amb segmentació
10.2 Evolució amb escales de temps

11. Dashboard amb taules dinàmiques

Professorat


Carlos Martínez Egea  Enginyer Industrial i MBA Executive. Consultor i Formador