Power BI com a eina de Business Intelligence. Curs Presencial/Online en Directe

  • Àrea: Operacions
  • Modalitat: Híbrid
  • Data inici: 01/07/2024
  • Localització: Barcelona

Descripció

En l'actualitat Excel és una eina de referència en la majoria d'empreses del món. La seva utilització eficient i productiva depèn en gran manera del correcte coneixement i utilització de les seves eines, comandos i funcions.
Aquest curs està plantejat per a aquells usuaris que ja treballen amb Excel, i volen conèixer les funcionalitats d'anàlisi que ofereix Excel en combinació amb Power BI. L'ús conjunt de totes dues aplicacions permet noves maneres de recopilar, donar forma, analitzar i explorar les principals dades empresarials, tot això en menys temps.

En aquest curs els alumnes aprendran, d'una manera molt pràctica:
- El funcionament d'un model de dades tabular.
- A extreure dades de diferents fonts, establint connexions als diferents orígens de dades. Es farà especial en l'extracció de dades que estan en Excel, així com els diferents tipus de connexions i transformacions que es poden realitzar entre Excel i Power BI.
- A utilitzar les eines de transformació de dades incloses en Power BI.
- A crear atractius informes interactius (reports, dashboards).
- Publicar i compartir dashboards en el núvol.

Aquesta formació va dirigida a aquelles persones que necessitin aprendre, de manera pràctica, les tècniques d'anàlisis de dades i creació d'informes i dashboards utilitzant Power BI.

Requisits previs
Els assistents hauran de ser usuaris intermedis / avançats en l'anàlisi de dades mitjançant aplicacions de full de càlcul o similars.

Programa

Mòdul 0: Conceptes essencials d'Excel per a la gestió i anàlisi de dades.
0.1 Utilització de taules.
0.2 Introducció al model de dades PowerPivot.

Mòdul 1: Conceptes fonamentals del model tabular.

1.1 Estructura de taules.
1.2 Model relacional i tipus de relacions.
1.3 Propagació de filtres en un model tabular.
1.4 Exercicis pràctics.

Mòdul 2: Power BI Desktop.

2.1 Elements de Power BI Desktop.
2.2 Eines ETL (Extract/*Transform/Lloeu). Query Editor.
2.2.1 Extracció de dades des de diferents orígens.
2.2.2 Transformació i normalització de les dades per al seu posterior tractament en el model.
2.2.3 Càrrega de les dades al model.

2.3 Creació d'informes (Reports).
2.3.1 Tipus de visuals: taules, matrius, gràfics, segmentadors, mapes,...
2.3.2 Opcions de format dels visuals.
2.3.3 Relacions entre visuals.

2.4 Modelar les dades: creació de Mesures, Columnes calculades i Taules usant fórmules DAX.
2.4.1 Llenguatge DAX. Principals funcions: lògiques, matemàtiques, estadístiques, de data, de text, de filtre, d'intel·ligència de temps.
2.4.2 Funcions DAX per a la creació de columnes calculades, mesures i taules calculades.
2.4.3 Mesures o columnes calculades, Quina opció triar?
2.4.4 Taules de calendari per a Intel·ligència de temps.
2.4.5 Definició d'indicadors i KPI's.

2.5 Exercicis pràctics.

Mòdul 3: El servei Power BI en el núvol.

3.1 Com publicar en el servei en el núvol.
3.2 Estructura del servei Power BI:
3.2.1 Els Dataset.
3.2.2 Els Reports.
3.2.3 Els Dashboards.

3.3 Opcions per a compartir i col·laborar.

Professorat


Joan Marimon Fàbregas  Lead Trainer de Microsoft Office i reconegut expert en Excel.
Formador de productivitat digital en àrees d'Office , Office 365, Power BI, Power Query i Power Pivot.