Descripció

Aquest curs està orientat al aprenentatge general per a la organització i execució d'auditories energètiques tant per al sector industrial com gran terciari (edificis). Des d'un punt de vista integral, es detallaran les diferents fases que composen una auditoria segons el seu àmbit d'actuació, sempre seguin els guions de la normativa UNE-EN 16.247:2023, que és aquella que ens acredita com a tal per registrar-la o certificar-la en qualsevol requeriment administratiu, com és el cas de la obligatorietat a les grans empreses compresa en el RD 56/2016 de 12 de febrer.
En afegit, es donarà prèviament una introducció completa per situar-nos en l'objecte mateix d'un auditoria energètica, així com justificarem la seva importància i utilitat, tant present com futura, segons les normatives d'execució obligada en els propers anys.
Finalment, fent un esment específic al concepte dels CAE's (Certificats d'Estalvi Energètic), s'analitzarà la seva importància cabdal dins una auditoria energètica per la implicació directa en el retorn de cadascuna de les MAE's (Mesures d'Estalvi Energètic).

Els objectius del curs son:
1. Tenir una visió completa de com planificar i executar una auditoria energètica segons la norma UNE-EN 16.247:2023.
2. Saber adaptar les diferències en cas que sigui una auditoria industrial o de gran terciari (edificis).
3. Conèixer el concepte i abast de les MAE's (Mesures d'Estalvi Energètic) més comuns d'una auditoria industrial o de gran terciari (edificis).
4. Saber valorar i integrar els CAE's (Certificats d'Estalvi Energètic) en una auditoria energètica.
5. Fer alguns casos pràctics que permetin un enteniment major i compartir el màxim de dubtes sobre l'aplicabilitat de les normatives.

Programa

1. Introducció
a. Objecte i expectatives nacionals i internacionals de l'auditoria energètica, fi o eina de treball?
b. Àmbit normatiu vigent i futur sobre eficiència energètica (RD 56/2016, RD 36/2023, UE 2024/1275 - EPBD, ISO 50.001, RITE, CTE, etc)
c. Certificats d'Eficiència Energètica (CAE's)
d. Normativa sobre auditories energètiques UNE-EN 16.247: 2023
e. Guió d'una Auditoria Energètica
f. Estructura d'una Mesura d'Estalvi Energètic (MAE)
g. Estructura d'un Pla d'Accions

2.Auditoria en la indústria
a. Abast i organització
b. MAE's generals
c. MAE's específiques de processos industrials
d. MAE's renovables

3. Auditoria en edificis (sector gran terciari)
a. Abast i organització
b. MAE's de climatització
c. Auditoria hídrica

4. Exercicis Pràctics a executar en grup

Professorat


Josep Mairal  Enginyer industrial. Màster en Organització i Direcció de Plantes Industrials (UPC). Màster en Energies Renovables (UPC). Postgrau en Gestió d'Eficiència Energética (IL3-UB). Managing Director a Engipro Energy.