Energy Metrics

  • Àrea: Energia
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 22/04/2016
  • Localització: Barcelona

Descripció

El mesuratge d'energia és necessari abans, durant i després de qualsevol implantació de canvis o millores, per tal de ser capaços de demostrar l'impacte real de qualsevol projecte o el progrés general del sistema. El curs es centrarà en identificar i controlar tant els indicadors clau de rendiment (KPI) com els indicadors clau de resultats (Kris). Es centrarà en com millorar el procés d'obtenció i utilització d'aquests indicadors crítics, així com quines mesures concretes se'n poden derivar a l'identificar tendències en la direcció equivocada.

El curs s'orienta a qualsevol professional amb inquietuds en projectes de millora energètica, d'incorporació d'aprofitaments d'energies renovables i de serveis energètics incloent enginyeries, empreses de manteniment, instal·ladors, empreses tecnològiques, empreses de subministrament, empreses de serveis energètics...

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC / AEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Programa

1. Perquè fer mesuraments energètics?
1.1. Gestió del rendiment, ISO 14001/50001,...
1.2. Tipus de dades a recopilar i utilitzar

2. Mesuratge i indicadors energètics bàsics
2.1. Tipus d'indicadors
2.1.1. Indicadors macro: complet
2.1.2. Indicadors micro: subsecció, ús,...
2.1.3. Indicadors específics: subministraments energètics, aire comprimit, vapor,...
2.2. Com obtenir indicadors?
2.2.1. Definició d'indicadors, raons i quan utilitzar-los
2.2.2. Com analitzar-los i utilitzar-los: com fer que expliquin realitat
2.3. Indicadors energètics bàsics
2.3.1. Quan mesurar-los
2.3.2. Ús de mitjanes, hipòtesis o estimacions
2.4. Calibratge d'indicadors: normalització a graus dia (DD); temperatures funcionament; normalització simple per graus dia (calefacció HDD i refrigeració CDD); normalització simple per producció i normalització simple per altres paràmetres d'ús

3. Indicadors energètics avançats
3.1. Indicadors combinats: normalització amb més d'una variable. Graus dia de tot l'any HDD + CDD; producció + meteorologia; altres combinacions habituals
3.2. Normalització complexa

4. Ús dels indicadors
4.1. Seguiment energètic: autocomparació
4.1.1. Quan utilitzar-ho i consideracions en fer-ho
4.1.2. Relació departaments interns: manteniment, financer, direcció, producció,...
4.1.3. Eina estratègica: definició plans d'acció, viabilitat, contractual, explotació,...
4.2. Benchmarking: comparació amb altres - quan utilitzar-ho i consideracions en fer-ho

Professorat

Margarida Plana. Enginyera Industrial. Directora general d'EoEnergia.