Gestió pràctica del talent

Descripció

Al final del curs, els participants seran capaços de:

- Entendre el rol de Talent Management dins de RRHH i l'empresa així com alinear el desenvolupament del talent als objectius estratègics de l'empresa.

- Explicar com la Gestió de l'acompliment dóna suport a la retenció, la productivitat i la satisfacció del col·laborador.

- Millorar el compromís i la retenció d'empleats a través del desenvolupament del talent.

- Conèixer eines per avaluar les necessitats individuals, grupals i organitzacionals del desenvolupament del talent i explicar el valor de les Avaluacions - Assessments (les eines).

Programa

1. El rol de la Gestió del Talent dins de RRHH i l'empresa,

2. Com alinear el desenvolupament del talent a la visió, missió i valors de l'organització

3. Descripció de les DPT's i competències associades,

4. Diferents sistemes d'avaluació o assessments (avaluació de l'acompliment, PDA International, ...), etc.

5. Pràctica. Treballarem un Pla d'implementació de la Gestió del Talent i/o un model per a la Gestió del Canvi en la seva aplicació.

Professorat

Alfons Viñuela. B.S.B.A. (ICFE - University of South Carolina). Diplomat en Direcció de Màrketing (ISM), en Direcció de Mercats i Vendes (EAE) i en Relacions Públiques (EADA).
Consultor d'empreses i professor col·laborador d'Universitats.

Cursos relacionats

Curs d'Especialització en Gestió de Projectes

Curs d'instal·lació de convertidors de freqüència