Descripció

La intel·ligència artificial (IA) és una disciplina molt àmplia que va néixer als anys 1950 i que darrerament ha pres força degut a la disponibilitat de dades, als costos decreixents de computació i a alguns resultats espectaculars especialment en el camp del Machine Learning (Aprenentatge Automàtic - AA). El curs es centra en l'exposició i pràctica de les xarxes neuronals usant les llibreries Tensorflow i Keras, que permeten una aplicació molt ràpida i eficient al món de l'empresa.

Dirigit a qui vulgui tenir una immersió ràpida i efectiva en el món de les xarxes neuronals, per a aplicar-les als seus problemes d'empresa o per obrir noves possibilitats de negoci. Tot i que no és imprescindible, es recomana coneixements bàsics de programació. Els exercicis estan redactats i executats en viu en Python, un llenguatge de fàcil interpretació.

Recomanacions: Per optimitzar l'aprenentatge als exercici pràctics es recomana que cada participant vingui amb el seu portàtil. Cas que el sistema operatiu sigui Windows, caldrà obrir-hi una màquina virtual (per exemple VirtualBox d'Oracle) que corri amb Ubuntu 16.04. Preferible tenir ja instal·lats Python 2.7, TensorFlow i Keras. En cas contrari la instal·lació es farà durant les pauses del curs.

Programa

1. Introducció
1.1 Què entenem per intel·ligència artificial (IA)
1.2 Visió històrica. Evolució de la IA. Machine Learning / Aprenentatge automàtic.
1.3 Estat de l'art: xarxes neuronals i Deep Learning
1.4 On trobar més informació i com aprendre'n més

2. Fonaments de xarxes neuronals
2.1 Aproximació conceptual
2.2 Estructures:
Xarxes neuronals planes
CNN: xarxes convolucionals
RNN: xarxes recursives
Deep Learning: definició i descripció d'algunes subestructures interessants

3. Exercicis pràctics amb Keras/TensorFlow
3.1 Definició i optimització d'una xarxa plana
3.2 Definició i ús d'una xarxa convolucional
3.3 Definició i ús d'una xarxa recursiva

Professorat

Francesc Xavier Arrufat. Enginyer de Camins, Canals i Ports. MBA (Bèlgica). Fundador d'Awaait.

Cursos relacionats

CURS Programa Mesures de la Presa de Terra

CURS Disseny d'Instal·lacions i Compatibilitat electromagnètica (CEM)