Descripció

La paraula complexitat tendeix, d'una banda, a ser utilitzada per caracteritzar un conjunt intricat i difícil de comprendre. D'altra banda, ens referim sistemàticament per complex, al sistema compost de parts interrelacionades que com un conjunt exhibeixen propietats i comportaments no evidents a partir de la suma de les seves parts individuals.
Comprendre i identificar quins són aquest tipus de relacions en un model empresarial, ajuda als empresaris / es, directius / es, tècnics / es, administratius / es, etc. a entendre i a prendre decisions d'una manera molt més eficaç i eficient.
Prendre decisions encertades implica per part dels empresaris / es, directius / es, tècnics / es, administratius / es, etc. saber conjugar aquests dos aspectes. Tot i que són aspectes diferents durant aquest curs aprendrem a identificar-los, tractar-los i entendre quin paper juguen i com ens afecten dins de la globalitat empresarial.
Per poder prendre decisions eficaces i eficients hem de tenir un marc de treball el més semblant a la realitat actual i, una aproximació empresarial a aquest marc que ens permeti identificar dues coses: Quina és la realitat de la que ens hem d'ocupar? i en quin punt es troba la nostra empresa actualment?
Durant el curs aprendrem una metodologia que ens permetrà gestionar aquests dos aspectes i desenvolupar potencials escenaris de futur. Això ens ajudarà a identificar dins d'aquests escenaris quines decisions segurament haurem de prendre a nivell empresarial.
Per altra banda, assegurar avui l'estratègia empresarial passa per formalitzar la manera en que prenem decisions i aprendre a identificar i gestionar els riscos que d'elles sen deriven.
Assegurar l'estratègia empresarial no vol dir que no s'hagin d'assumir riscos. Assumir riscos és quelcom consubstancial als negocis. Però assumir riscos sense control pot ser fatal per a l'empresa i per al directiu responsable.
Això obliga a centrar la nostre atenció en allò que és realment important i en el que pot tenir més impacte per a l'empresa.

Programa

1. Què és la incertesa?
2. Què entenem per Complexitat?
3. És el mateix la Incertesa que la Complexitat? Es donen els dos aspectes conjuntament? Com els podem gestionar? Com afecten a l'entorn empresarial?
4. Dinàmica de la presa de decisions a l'empresa en entorns incerts i complexos.
5. Tipus de riscos empresarials i per què fracassen les empreses en la presa de decisions en entorns incerts i complexos.
6. 10 Principis per decidir amb eficàcia en aquest tipus d'entorns.

Professorat

Josep Pey. Enginyer Electrònic per la UPC. Màster en Administració i Direcció d'Empreses per l'IESE. CEO de SystemGroup

Cursos relacionats

CURS Disseny d'Instal·lacions i Compatibilitat electromagnètica (CEM)

CURS Programa Mesures de la Presa de Terra

Introducció al "Blockchain"