Compliance per a enginyers

Descripció

El curs pretén donar una visió completa del marc legal que envolta la persona jurídica. Conèixer com desenvolupar el model de gestió de compliment normatiu (Compliance) i tenir una visió tecnicojurídica amb coneixements bàsics de dret.
En aquest seminari es pretén analitzar les eines de gestió de Compliance que puguin ser útils a la cultura de l´empresa.
En acabar el seminari l´assistent entendrà com afecten al seu cas la normativa i podrà enfocar la seva actuació per evitar-ho.

Dirigit a enginyers i tècnics en general. També s´adreça a aquelles persones que formen part de l`estructura d`una empresa ( gerents, administració, RRHH, Compres, Producció , Qualitat, Disseny, Finances...).

Programa

1. Introducció al concepte Compliance.
2. Persones jurídiques, responsabilitat penal
3. La relació entre la persona física actora i la persona jurídica responsable
4. Sistema de gestió del Compliance, funcions clau, la gestió del risc, disseny de controls.
5. Casos pràctics: Risc i controls relatius a cada grup de delicte: medi ambient, mercat, producció, tecnològic, propietat industrial i intel·lectual, urbanístic.

Professorat

Josep Figueras. Enginyer Industrial. MBA, PRL. Professor UPC. Consultor, Auditor ERCA- ISOs. Compliance Officer. Gestor Compliance. Auditor Compliance. Membre del Consejo General Profesionales Compliance.

Cursos relacionats

Introducció al "Blockchain"

CURS Disseny d'Instal·lacions i Compatibilitat electromagnètica (CEM)