Facility Management: El control de la gestió

Descripció

"No es pot controlar el que no es pot mesurar. No es pot gestionar el que no es pot controlar"

L'objectiu és el de dotar als assistents dels coneixements bàsics i més importants per controlar de forma adequada les "facilities" com una necessitat fonamental per poder prendre decisions correctes en termes de valor per part del Facility Manager.

Programa

1. Indicadors de gestió en el FM

2. SLA. Acord de Nivells de Servei

3. Control econòmic - financer

4. Model complet de "reporting"

5. Sistemes d'informació

Professorat

Marc Sistach. Enginyer industrial. PDD per Esade. Director d'explotació d'URBICSA.
Sebastià Roger. Enginyer Industrial. PDG per IESE. Consultor i assessor d'empreses

Cursos relacionats

CURS Disseny d'Instal·lacions i Compatibilitat electromagnètica (CEM)

CURS Programa Mesures de la Presa de Terra

Gestió de microtalls, harmònics, reactiva i altres pertorbacions