Descripció

Professionals que desitgin orientar la seva carrera professional cap a l'eficiència energètica i els sistemes de gestió de l'energia.
Professionals del sector de l'energia que desitgin introduir-se en la implantació del SGEn segons la norma internacional ISO 50001.

Programa

1. Introducció

2. Normativa de referència

3. Alguns termes i definicions

4. Requisits d'un sistema de gestió energètica
4.1 Generalitats
4.2 Responsabilitats de la Direcció
4.3 Política energètica
4.4 Planificació energètica
4.5 Implementació i operació
4.6 Verificació
4.7 Revisió per la direcció

5. Auditoria i certificació

Professorat

Elena Herrando. Responsable del Sistema de Gestió de l'Energia i del medi ambient de Benvic Europe IBE, S. A. Amb més de 5 anys d'experiència realitzant Implantacions i auditories de Sistemes de Gestió de l'Energia i de Sistemes de Gestió del Medi ambient. Verificador d'estalvis d'energia i d'aigua (CMVP) per EVO-World.