Motivació i gestió d'equips

Descripció

El lideratge, la bona gestió o coordinació de persones són al nostre món laboral competències o aptituds que s'entenen com a fonamentals en un directiu.
Sovint és difícil identificar en nosaltres mateixos, si posseïm o no les competències necessàries per poder dur a terme una bona direcció de persones.
En aquest sentit, el curs - taller està orientat a aportar una visió de les principals habilitats personals que s'han de posseir per desenvolupar-les i potenciar-les. Es reflexionarà i treballarà sobre la importància de l'automotivació, la motivació i la direcció d'equips humans.
En finalitzar el curs, l'assistent disposarà dels coneixements i els elements de criteri necessaris per detectar on estaria situat el seu pla de millora, com dur-ho a terme i quina problemàtica podria trobar en el seu desenvolupament, tant en la seva planificació i/o programació com en la gestió dels recursos humans que participin en ell.
Els objectius essencials són:
Treballar la importància de la motivació del personal.
Conèixer i detectar les diferents capacitats i habilitats que necessita cada persona en el seu dia a dia per així poder-los motivar.
Consolidar els coneixements adquirits mitjançant l'execució pràctica de casos reals.
Aprofundir en els aspectes de la motivació i del treball en equip.
L'objectiu final serà el de provocar la reflexió i estimular plantejaments i actituds que es beneficiïn de les nocions apreses, per tal que puguin ser aplicades en el dia a dia de l'empresa.

Programa

1. Introducció
1.1. Introducció a la gestió eficaç i eficient de Persones
1.2. Com es gestionen les persones? Ens coneixem?
1.3. Quines habilitats i competències disposem? Podem millorar-les?
1.4. Quina percepció tenen de nosaltres?
2. Motivació i Automotivació
2.1. Motivació i Automotivació: elements clau del líder
2.2. Què és la motivació? Com es genera?
2.3. Diferències entre la motivació i l'automotivació
2.4. Com ens podem automotivar en entorns complexos?
2.5. Factors de motivació i desmotivació
2.6. Com aconseguir l'equilibri personal
2.7. Els factors emocionals
2.8. Com motivar als col·laboradors
2.9. Casos i Exercicis
3. Treball en Equip
3.1. Què és treball en equip versus treball en grup?
3.2. Concepte de bé comú versus bé individual
3.3. Importància del treball en equip
3.4. Com crear equips de treball
3.5. Com s'estableix el treball en equip
3.6. Com dirigir els equips de treball
3.7. Com cohesionar i motivar els equips de treball.
3.8. Com impacten en la gestió del temps
3.9. Casos i exercicis
4. Pla d'Acció Personal
4.1. El pla personal a curt i llarg termini
4.2. Coaching, com a eina d'ajuda
4.3. Figura del Coaching extern
4.4. Desenvolupament a llarg termini

Professorat

Salvi Hernàndez. Sigma Consulting. Consultor

Cursos relacionats

Posa't al dia en projectes ICT

Curs complet en Microsoft Power BI