Fonaments bàsics sobre les tècniques de disseny i gestió de RAMS **NO**

  • Àrea: Enginyeria
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 30/01/2019
  • Localització: Demarcació Catalunya Central

Descripció

L'enginyeria RAMS és una de les disciplines tècniques que major interès i auge està vivint els últims anys. El seu ús i implantació en els departaments tècnics i de qualitat, permet el disseny i anàlisis de la fiabilitat, la disponibilitat, la mantenibilitat, la seguretat i els riscos d'instal·lacions o productes normalment complexes, i on diferents àrees tècniques convergeixen: mecànica, electricitat, química, electrònica, software, etc.
Per tant, l'enginyeria RAMS persegueix analitzar i predir de forma qualitativa i quantitativa la capacitat d'una instal·lació o producte d'exercir correctament l'activitat i funcions per les quals ha estat dissenyat i fabricat, de forma sostenible en el temps. Per altra banda, defineix i dissenya les estratègies de manteniment (tant preventives com correctives) sobre instal·lacions o equips, així com els modes de fallada, abordant en aquest últim els conceptes de la seguretat i el risc.

Programa
- Breu història. Institucions. Esdeveniments. Legislació i marcs normatius de referència.
- Introducció i conceptes bàsics.
- El pla RAMS. Gestió i definició d'objectius. Cicle de vida d'un projecte.
- Tècniques d'aplicació i anàlisis RAMS.
o Càlcul de la fiabilitat, disponibilitat i mantenibilitat.
o Anàlisis modal de falles FMECA i FTA.
o Gestió i avaluació del risc, PHA, Hazard Log.
o Gestió de la configuració i qualitat del Software.
- Casos Pràctics. Càlcul de fiabilitat i LCC d'un sistema. Generació d'un PHA, un FMECA i un FTA.

A qui va dirigit
A aquells professionals que, sense experiència prèvia, volen tenir una visió clara i ordenada sobre els conceptes bàsics de l'enginyeria RAMS i, entendre l'aportació que pot tenir en la cadena de valor de la seva empresa: Responsables i Enginyers de Qualitat, Directors Tècnics, Directors de I+D, Directors d'Operacions, Responsables o Enginyers de sistemes o instal·lacions, disseny electrònic, hardware o software.

Sectors d'aplicació
- Indústria del transport: aeronàutica, sector ferroviari, sector de l'automoció.
- Indústria de l'energia: centrals nuclears, extracció i tractament de petroli, generació i distribució d'energia elèctrica, renovables i gas.
- Indústria militar.
- Indústria química: plantes químiques de procés.
- Instal·lacions de producció manufacturera i logística.
- Indústria de les telecomunicacions.

Informació Addicional
El dia d'avui el sistema Universitari espanyol no inclou una titulació que acrediti o divulgui de forma reglada, els coneixements necessaris per a un enginyer RAMS. Aquesta situació, sumat a l'increment exponencial de la complexitat de les instal·lacions i productes a causa de l'evolució tecnològica de les últimes dècades, fa que l'enginyeria RAMS sigui una disciplina amb forta demanda en sectors on por la seva naturalesa /1/ la disponibilitat dels sistemes és clau per propi funcionament, /2/ presenta forts costos de manteniment, /3/ la vida humana està en joc o, /4/on el cicle de vida del producte és extremadament longeu.

Professorat

Guillem Ballestà. Enginyer Industrial. Màster en RAMS Ferroviari. RAMS Manager des del 2012 del Sector Transport.
Carles Geli. Enginyer tècnic Industrial, Enginyer Electrònic i Enginyer de Telecomunicacions. MBA per ESADEi Babson College (Boston). Professor del Màster en Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctric de la UPC. Director Tècnic al Sector Transport.

Cursos relacionats

Posa't al dia en projectes ICT

Lean Office : Millora de la productivitat en els despatxos professionals