Fractologia, contribució a l'anàlisi de falles.**NO**

  • Àrea: Enginyeria
  • Modalitat: Presencial
  • Data inici: 02/04/2019
  • Localització: Demarcació Catalunya Central

Descripció

L'objectiu del curs és identificar les causes de fractura de peces metàl·liques mitjançant l'observació de la superfície de fractura, del tipus de material i del procés de fabricació.

Va dirigit a responsables de direcció tècnica i de qualitat.

PROGRAMA

1. INTRODUCCIÓ

1.1. MECANISMES DE DEFORMACIÓ PLÀSTICA EN METALLS I ALIATGES

1.2. ANÀLISI DE FALLES. DEFECTOLOGIA
Discontinuïtats i defectes inherents, de procés i de servei. Fusió, laminació, forja, extrusió, mecanització, fundació, tractaments tèrmics, soldadura.

2. CARACTERITZACIÓ DE LA FRACTURA

2.1. ORIGEN, PROPIETATS I MECANISMES DE LA FRACTURA

2.2. TIPOLOGIA DE SOL·LICITACIONS
Tenacitat de la fractura. Origen, tipologia i falles per fractura.

2.3. ANÀLISI DEL TIPUS DE FALLA per:
- Fractura dúctil
- Fractura fràgil
- Fractura per clivaje (intergranular/transgranular)
- Fractura per quasi-clivaje
- Transició fractura fràgil-dúctil
- Fractura per fluència (creep)
- Fractura per fatiga

3. CASOS PRÀCTICS

3.1. FRACTURES TÍPIQUES

3.2. ANÀLISI DE CASOS PRESENTATS PELS ASSISTENTS AL CURS

Professorat

F. Xavier Camps Carreras, Enginyer Industrial.

Cursos relacionats

Introducció al 5G

Posa't al dia en projectes ICT

Corrents de Curtcircuits i Posades a terra en B.T