Descripció

La Intercol·legial Tècnica del Vallès organitza a partir del proper dijous, 28 de març, un curs de 20 hores sobre "Protecció contra el soroll en l'habitatge residencial i en recintes d'activitats".

El curs està dirigit a professionals de l'arquitectura i a enginyers en projectes d'activitats. El curs presenta a partir de les exigències del CTE DB HR i de la Llei 16/2002 i Decret 176/2009, les bases de l'acústica arquitectònica i del control de soroll per tal de facilitar els projectes d'aïllament acústic en habitatges residencials i en projectes d'activitat. Comprèn també com evitar els errors més comuns de disseny i d'execució.

Programa

Paràmetres acústics i organització de l'espai.
Exigències de condicionament acústic: absorció acústica, temps de reverberació, materials absorbents. Aules. Exigències d'aïllament al soroll exterior: vidres i façana.
Exigències d'aïllament a soroll aeri: forjats, parets simples i dobles parets. Entregues. Càlculs simples.
Exigències d'aïllament a soroll d'impacte: terres flotants per habitatges i per activitats. Materials i disposició.
Exigències d'aïllament a soroll estructural: ascensors, sales de màquines i activitats. Silenciadors. Vibracions.
Controls en obra: consells i check-list.
Exigències i mesuraments acústics en obra acabada.

-No cal portar ordinador, però sí calculadora científica

Professorat

Sr. Josep Maria Querol i Noguera, enginyer industrial i consultor acústic.

Cursos relacionats

Introducció al 5G

Lean Office : Millora de la productivitat en els despatxos professionals

Posa't al dia en projectes ICT