Descripció

El passat 5 d'octubre es va aprovar el Real Decret-Llei 15/2018 de mesures urgents per la transició energètica i la protecció dels consumidors que modificava profundament el RD 900/2015.

El passat 5 d'abril es va aprovar el RD 244/2019 que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques del autoconsum d'energia elèctrica

Per aquest motiu s'ha considerat oportú realitzar una Jornada Informativa relativa al mencionat Real Decret.

PROGRAMA

Cursos relacionats

Posa't al dia en projectes ICT

Corrents de Curtcircuits i Posades a terra en B.T

Conceptes bàsics de LTE