Descripció

Es pretén en aquest curs donar una versió actualitzada de tots els factors que incideixen en la Mobilitat Elèctrica i la seva relació amb les xarxes d'energia elèctrica, tant les convencionals com les denominades intel·ligents (Smart Grids).

Dintre d'aquest marc s'examinen els diferents tipus de motors elèctrics que és possible emprar i els mitjans d'emmagatzematge d'energia necessaris per assegurar el seu correcte funcionament.

En el seu funcionament en connexió a la xarxa s'examinarà tant el seu paper com càrrega, com el seu paper com subministrador d'energia elèctrica i la seva incidència en la corba de la demanda.


Programa

ÍNDEX

Dia 1

Mòdul 1: Mobilitat Elèctrica:

Introducció i ressenya històrica.
Tracció elèctrica ferroviària
Vehicle elèctric
Motors elèctrics:
Classificació
Arrencada
Frenada elèctrica
Regulació de la velocitat
Variadors de freqüència
La nova generació de motors elèctrics
Nous tipus de motors elèctrics
Eficiència energètica
Acumuladors:
Classificació
Funcionament. Paràmetres bàsics

Esquemes de funcionament d'un vehicle elèctric
Tipus de vehicle elèctric: Híbrid , Elèctric
Sistema de Tracció
Motors
Acumuladors
Control
Evolució prevista

Dia 2

Mòdul 1: Mobilitat Elèctrica (continuació)

Ferrocarril elèctric
Esquemes de funcionament d'un tren elèctric
Subestació de Tracció

Mòdul 2: Mobilitat Elèctrica i Xarxes d'energia elèctrica
El sistema elèctric actual i els seus reptes de futur
Redes intel¿ligents i Microxarxes
Tecnologies d'emmagatzematge d'energia elèctrica existents
El vehicle elèctric com a element| d'emmagatzematge
Optimització de la xarxa mitjançant el vehicle elèctric

Professorat

Juan Antonio Tormo, Enrique Monfort Bernat,enginyers industrials, especialitat elèctrica amb experiència industrial en sistemes elèctrics de potència. Són també professors en la universitat privada.

Cursos relacionats

EL LÍDER COACH. Desenvolupant el teu equip

Curs complet en Microsoft Power BI