Fonaments bàsics sobre les tècniques de disseny i gestió RAMS

Descripció

L'enginyeria RAMS és una de les disciplines tècniques de major interès dels darrers anys. El seu ús i implantació en els departaments tècnics i de qualitat, permet el disseny i anàlisi de la fiabilitat, la disponibilitat, la mantenibilitat, la seguretat i el risc d'instal·lacions o productes normalment complexos, i on diferents àrees tècniques convergeixen: mecànica, electricitat, química, electrònica, programari, etc.
D'aquesta manera, l'enginyeria RAMS persegueix analitzar i predir de forma qualitativa i quantitativa la capacitat d'una instal·lació o producte d'exercir correctament l'activitat i funcions per les quals ha estat dissenyat i fabricat, de forma sostinguda en el temps.
D'altra banda, defineix i dissenya les estratègies de manteniment (tant preventiu com a correctiu) sobre instal·lacions o equips, així com les maneres de fallada, abordant en aquest últim els conceptes de la seguretat i risc.
Dirigit a tots els enginyers/es que volen exercir com a gestors de manteniment, als enginyers/es sèniors que estan reorientant la seva carrera professional o a qualsevol altre professional que vulgui consolidar o actualitzar els seus coneixements.

Programa

1. Breu història. Institucions. Esdeveniments. Legislació i marcs normatius de referència.

2. Introducció i conceptes bàsics.

3. El pla RAMS. Gestió i definició d'objectius. Cicle de vida d'un projecte.

4. Tècniques d'aplicació i anàlisi RAMS.
4.1 Càlcul de la fiabilitat, disponibilitat i mantenibilitat.
4.2 Anàlisi modal de fallades FMECA i FTA.
4.3 Gestió i avaluació del risc, PHA, Hazard Log,IHA, SHA, CHA.
4.4 Gestió de la configuració i qualitat del Programari.

5. Cas Pràctic. Desenvolupament d'una anàlisi RAMS i Safety Case.

Professorat

Guillem Ballestà. Enginyer Industrial. Màster en RAMS Ferroviari. RAMS Manager des del 2012 del Sector Transport.
Carles Geli. Enginyer tècnic Industrial, Enginyer Electrònic i Enginyer de Telecomunicacions. MBA per ESADEi Babson College (Boston). Professor del Màster en Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctric de la UPC. Director Tècnic al Sector Transport.

Cursos relacionats

Com calcular compensació econòmica d'excedents amb el nou Decret d'Autoconsum

Nou Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum