Descripció

El curs pretén transmetre conceptes bàsics teòrics, tecnològics i d'entorn normatiu per tal de donar les eines per a poder analitzar la viabilitat d'implementació d'una instal·lació d'aerotèrmia en substitució d'una solar tèrmica.
Dirigit a professionals que busquin solucions a les instal¿lacions solars tèrmiques d'obligat compliment a la nova edificació.
En molts casos raons d'espai, d'orientació, d'integració i d'altres condicionants fa que hi hagi una necessitat clara de buscar una alternativa d'alta eficiència que en permeti la substitució de forma segura, tant en termes tècnics com administratius.

Programa

1. Què és l'aerotèrmia
2. Equips de generació d'ACS mitjançant aerotèrmia al mercat. Equips de baixa temperatura. Equips d'alta temperatura
3. Marc normatiu per a la exempció d'instal·lació solar. La Comissió Europea. Els Ajuntaments
4. Casos pràctics. Comparativa entre aerotèrmia i d'altres tecnologies

Professorat

Héctor Noguera. Enginyer Industrial. Màster en Eficiència Energètica. Solutions Manager a Baxi.

Cursos relacionats