Descripció

La resolució de conflictes ocupa més d'un 20% del temps de treball, amb la conseqüent pèrdua de productivitat i creació de relacions difícils entre les parts implicades.

Els objectius del curs són:
1. Conèixer els diferents patrons de conductes conflictives i les seves palanques d'activació
2. Aprendre a gestionar les pròpies emocions en situacions conflictives
3. Limitar reaccions i conductes ineficaces en les nostres interaccions amb els altres
4. Posar en pràctica patrons de comunicació orientats a solucions
5. Desenvolupar conductes assertives que ajuden a prevenir i evitar els conflictes

Va adreçat als professionals interessats en disposar d'eines i desenvolupar habilitats per gestionar de forma efectiva les seves relacions amb: caps, companys, subordinats, clients, etc . Durant la jornada practicarem diverses tècniques, que els permetran augmentar les seves competències en la prevenció i resolució de conflictes en l'entorn laboral.

Programa

1. Els rols en la gestió de conflictes
1.1 Autoconeixement i Autodiagnòstic: El meu rol és de guanyador o perdedor?
1.2 Les meves creences davant el conflicte: resoldre o persistir
1.3 Les meves habilitats en la gestió de conflictes
1.4 L'escala del conflicte

2. Patrons de conducta conflictiva: Conèixer-los per gestionar-los
2.1 Perfils perceptius i percepció, persones difícils, agressives i hostils
2.2 Model "VULL" I: Fer-rebre crítiques / Fer peticions
2.3 Modelo "NO VULL" II: Dir NO / Rebutjar peticions

3. Les emocions: Bloquejadors del conflicte
3.1 La relació cos-ment: "Les neurones mirall"
3.2 Les etiquetes: com bloquejadores de conductes i canvis
3.3 Tècniques per gestionar les emocions reconèixer-assumir-superar
3.4 Pensament positiu: guany personal i professional
3.5 Mindfulness: tècnica de prevenció de conflictes

4. Guia pràctica per resoldre i prevenir conflictes
4.1 El Mapa del conflicte: problema-persones-necessitats
4.2 Respectar les lleis de l'equip
4.3 Entendre que les persones no canvien: les conductes si
4.4 Definir regles-límits-formes de treball
4.5 Comunicació a 3 nivells: informatiu-emocional-relacional
4.6 Utilitzar una comunicació poderosa, misssatges positius i persuasius
4.7 Solució creativa de conflictes: crear opcions

5. Pla d'acció
5.1 El contracte personal amb el canvi
5.2 El nostre pla com equip

Professorat

Maria Antonia Carmona Carles. Llicenciada en Psicologia i Dret. Coach i Formadora experta en Habilitats Directives i Personals amb més de 20 anys de experiència en empresa.

Cursos relacionats

Comunicació efectiva

Nou Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum