Descripció

El curs està dirigit a persones que estiguin interessades a millorar les relacions professionals i personals, especialment interessant per a persones que desenvolupin equips o tinguin col·laboradors al seu càrrec. També per aquells joves que s'inicien en el món laboral.

L'objectiu del curs és facilitar els coneixement i les eines per desenvolupar certes habilitats que permetin relacions més profitoses i enriquidores entre persones, millorant la comunicació. En ser una formació seqüencial, cada mòdul es fonamenta en l'anterior per la qual cosa és recomanable el cicle 1-2-3. En el cas de l'activitat 4, l'objectiu és conèixer tècniques que ens ajudin amillorar i ser eficaços en una presentació davant d'un auditori.

Programa

3 Lideratge dinàmic
- Model dinàmic: relació eficaç amb els col·laboradors
- Proporcionar coneixement, eines i models per millorar l'eficàcia d'un equip

Professorat

Jordi Bayer i Trias

Cursos relacionats

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum

Com calcular compensació econòmica d'excedents amb el nou Decret d'Autoconsum

Nou Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques