Descripció

En la cursa actual per la interoperabilitat de les plataformes d'IoT al Núvol i de les comunicacions amb els dispositius en el "Edge", hi ha diversitat de busos hardware i protocols software que s'estan aplicant en àmbits específics com la sensòrica, la telemetria, el control remot i els dispositius industrials de camp. Tanmateix d'entre ells OPC UA va més enllà d'una millora en el protocol clàssic OPC incorporant seguretat per disseny, escalabilitat i independència de plataforma.

El protocol OPC UA incorpora nous models d'informació representats en UML per afegir especificitat i semàntica en les dades segons l'àmbit (automatització, control, instrumentació, robòtica, visió artificial, packaging, autoId, domòtica, manteniment remot, M2M, CNC, electrònica embedded...). Aquesta transversalitat és clau per a la digitalització en components de RAMI40. L'OPC UA, estàndard "open source" IEC 62541, està assentat en els fonaments de la Indústria 4.0.

Va dirigit a enginyers i tècnics en general amb interès per modelitzar i implementar productes/serveis d'IoT amb les comunicacions segures d'OPC UA. Especialment indicat per als gestors tecnològics, per avaluar casos d'ús d'acord amb l'Industria 4.0.

Programa

1. Introducció a OPC UA
Fonaments de les comunicacions d'IoT basats en OPC UA. Interrelació amb RAMI 4.0.

2. Introducció al modelatge amb UML
Arquitectura amb modelatge gràfic estàndard d'informació. Objectes, Tipus i Referències.

3. Model d'informació d'OPC UA
Especificacions d'accés a dades, esdeveniments i alarmes tant a temps real com històriques. Espai d'adreçament. Modelització UA

4. Serveis d'OPC UA
Serveis de recerca de servidors locals, navegació per l'espai d'adreçament, subscripció, crida de mètodes i creació de nodes.

5. Pràctica amb les aplicacions de prova d'UA
Configurar dispositius al servidor OPC, comunicar remotament amb client OPC i facilitar dades al Nùvol.

6. Seguretat d'OPC UA
Esquemes de seguretat per certificació, autenticació i autorització. Diagnosi de comunicacions segures. Redundància.

7. Casos d'ús en Indústria 4.0
Àmbits d'aplicació bàsica, ús dels Companion Specifications i en IIoT.

Professorat

David Badia. Enginyer Industrial. Màster en Gestió d'Operacions (UPC). Expert en IoT industrial i sistemes MES. Director a INLEAN.
Xavier Pi. Enginyer Industrial. Expert en Internet of Things. Embedded Systems Working Group Chair (EIC). Docent a la UOC.

Cursos relacionats

Gestió pràctica dels residus industrials

Mercat elèctric i autoconsum. Què hem de saber

Instal·lacions d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum