Intel·ligència Artificial. Aplicacions per al món de l'empresa

Descripció

La intel·ligència artificial (IA) és una disciplina molt àmplia que va néixer als anys 1950 i, que darrerament, ha pres força degut a la disponibilitat de dades, als costos decreixents de computació i a alguns resultats espectaculars especialment en el camp del Machine Learning (Aprenentatge Automàtic - AA). El curs mostra i posa en pràctica alguns dels mètodes més comuns d'AA usant les llibreries Tensorflow de Google, que en permeten una aplicació ràpida i eficient al món de l'empresa. El curs inclou algunes reflexions conceptuals que ajuden a concebre els models d'AA més adients per a cada tipus de problema.

Dirigit a:
Qui vulgui explorar els mètodes i eines més habituals de l'AA per a aplicar-los als seus problemes d'empresa o per obrir noves possibilitats de negoci. Tot i que no és imprescindible, es recomana coneixements bàsics de programació. Els exemples estan redactats i executats en viu en Python, un llenguatge de fàcil interpretació.

Bonificació de la Formació Contínua
El COEIC s'ha acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar gratuïtament la bonificació de la Fundació Tripartita a la Formació Contínua dels cursos organitzats pel Servei de Formació.

Programa

I. Introducció
1. Què s'entén per intel·ligència artificial (IA - AI)
2. Visió històrica. Evolució de la IA
3. Estat de l'art
4. Noves tendències

II. Aprenentatge Automàtic (Machine Learning)
1. Models més comuns d'aprenentatge automàtic: SVM, PCA, K-Means, Xarxes neuronals
2. Aprenentatge supervisat. Aprenentatge reforçat

III. Xarxes neuronals i Deep Learning
1. En viu: Definició d'una xarxa neuronal amb Tensorflow
2. En viu: Aprenentatge i optimització de la xarxa neuronal. Visualització interna de les neurones
3. Generalització a Deep Learning

Professorat

Francesc Xavier Arrufat. Enginyer de Camins, Canals i Ports. MBA (Bèlgica). Fundador d'Awaait.