Gestió de projectes segons la nova Guia PMBoK® versió 6

Descripció

La Guia del PMBoK® versió 6 ("Project Management Body of Knowledge"-Norma ANSI/PMI 99-001-2017) publicada pel Project Management Institute (PMI®) al setembre de 2017, recull i condensa les millors pràctiques en el món relacionades amb la gestió de projectes i és el document base d'estudi per a obtenir la prestigiosa certificació Project Manager Professional (PMP®) atorgada pel PMI® .

La Guia del PMBoK® proporciona als seus coneixedors una estructura coherent per a la pràctica de la professió de la gestió i direcció projectes i un conjunt de conceptes i termes compartits per tots els directors / gestors de projectes (" Project Managers") a nivell mundial.

D'altra banda, la certificació Project Manager Professional (PMP®), que atorga el PMI®, és una de les credencials dels professionals més prestigiosos del món, en gran part gràcies al rigor de la concessió.

Actualment i cada vegada més, les empreses i organitzacions líders demanen que els responsables de projectes tinguin la certificació PMP®. Aquest requisit els permet assegurar un conjunt de coneixements avançats compartits i un llenguatge comú entre tots els seus "Project Managers".

IMPORTANT:
El curs està actualitzat al contingut de la nova Guía PMBoK® versió 6 que és el text base per a l'examen de certificació PMP® a partir del 28 de març 2018.

El curs pot ser realitzat per qualsevol persona interessada en la Gestió i Direcció de Projectes, però si l'assistent desitja obtenir la Certificació PMP®, ha de tenir en compte que haurà de dedicar un temps significatiu, afegit al temps del curs, per estudiar el temari de l'examen i, d'altra banda, haurà de complir amb els requisits que estableix el PMI® per als candidats a l'examen de certificació.

Programa

1. Presentació del PMI® i les seves certificacions professionals.
2. La Guía PMBoK®: Descripció general, estructura i contingut.
3. Elements Fonamentals de la direcció de projectes.
4. Entorn en el que operen els projectes.
5. Rol del director del projecte.
6. Model de processos per a la direcció de projectes i les 10 àrees de coneixement. La matriu de processos. El diagrama bàsic dels 5 grups de processos i les seves interrelacions.
7. Gestió de la integració del projecte: Model SIPOC dels processos d'integració. Tècniques i eines.
8. Gestió de l'abast del projecte: Model SIPOC dels processos de gestió de l'abast. Tècniques i eines. Desenvolupament de la EDT ("WBS").
9.nGestió del cronograma del projecte: Model SIPOC dels processos de gestió del cronograma. Tècniques i eines. Mètode CPM i camí crític.
10. Gestió dels costos del projecte: Model SIPOC dels processos de gestió del cost. Tècniques i eines. Mètode d'Anàlisi del Valor Guanyat ("Earned Value Analysis").
11. Gestió de la qualitat del projecte: Model SIPOC dels processos de gestió de la qualitat. Tècniques i eines.
12. Gestió dels recursos del projecte: Model SIPOC dels processos de gestió dels recursos. Tècniques i eines. Recursos materials i equip humà.
13. Gestió de les Comunicacions del projecte: Model SIPOC dels processos de gestió de les comunicacions. Tècniques i eines. Model emisor - receptor.
14. Gestió dels riscos del projecte: Model SIPOC dels processos de gestió dels riscos. Tècniques i eines.
15. Gestió de les adquisicions del projecte: Model SIPOC dels processos de gestió de les adquisicions. Tècniques i eines.
16. Gestió dels interessats del projecte: Model SIPOC dels processos de gestió dels interessats. Tècniques i eines.
17. Consells "clau" per aconseguir la certificació PMP®.

Professorat

Jaume Ramonet. Enginyer industrial certificat PMP®-PMI® i consultor.